BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak-Paradowska Bożena
Tytuł
Dziecko w polityce rodzinnej. Ocena działań dotychczasowych. Wzorce z innych krajów. Kierunki działań
Child in family policy. An evaluation of on-going programs. Patterns from abroad. Directions for action
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 9, s. 39-45, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Polityka prorodzinna, System pomocy rodzinnej, Pomoc społeczna, Rodzina, Dzieci, Opieka nad dzieckiem
Family policy, Family policy, Family assistance system, Social assistance, Family, Children, Childcare
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym artykule autor próbuje ocenić dotychczasowe działania polityki rodzinnej w Polsce (rozwiązania sprzyjające decyzjom prokreacyjnym, świadczenia społeczne związane z urodzeniem dziecka, rozwiązania mające na celu godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi). Ponadto autor zajmuje się instrumentami polityki rodzinnej, które sprzyjają realizacji praw dziecka. Omawia wybrane problemy polityki rodzinnej w UE.

In this text the author tries to evaluate policies designated for helping children and families with dependent children, namely pronatalist solutions like childbirth benefits or work-family programs. Also, the author is concerned with means of securing the rights of the child and selected problems of family policies of EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B. (2003), Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Studia i Monografie, Warszawa: IPiSS.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Studia i Monografie, Warszawa: IPiSS.
 3. Balcerzak-Paradowska B. (2006), Założenia umowy społecznej w zakresie polityki rodzinnej, w: J. Wratny (red.), Umowa społeczna - gospodarka - praca - rodzina - dialog, Ekspertyza, Warszawa: IPiSS.
 4. Balcerzak-Paradowska B., red. (2009), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Studia i Monografie, Warszawa: IPiSS.
 5. Balcerzak-Paradowska B. (2009), Polityka rodzinna w Polsce wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska (red.), K. Piętka, J. Staręga-Piasek, Z. Morecka, A. Ruzik, M. Styrc, Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 6. European Commission (2005), Confronting demographic Change: A new Solidarity between Women and Men 2006-2010, Green Paper COM (2005) 92, Brussels.
 7. Golinowska S. (2007), Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa, "Polityka Społeczna" nr 8.
 8. Gauthier A.H. (2005), Trends in policies for family-friendly societies, w: M. Macura, A.L. MacDonald, W. Haug (red.), The new demographic regime. Population changes and policy responses, New York and Geneva: United Nations.
 9. Hantrais L. (2005), Living as a family in Europe, w: L Hantrais, R Philipov, F.C. Billari, Policy Implications of Changing Family Formation, Population Studies no 49, Council of Europe Publishing.
 10. Institute for Family Policies (2008), Report on the Evolution of the Family in Europe 2009, dostępny na stronie: www:Report_Evolution_of_Family_ Europe_2008-eng.pdf.
 11. Kamerman S.B. (1994), Rodzina; problemy teorii i polityki, w: O polityce rodzinnej: definicje, zasady, praktyka, Materiały z Zagranicy, Warszawa: IPiSS.
 12. Lohmann H., Frauke H.R, Rostgaard T, Spiess K. (2009), Towards a Framework for Assessing Family Policies in the EU, OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Working Papers.
 13. MPiPS (2008), Informacja o realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2007 г., Warszawa.
 14. MF (2008), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007r., Warszawa.
 15. MF (2009), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r., Warszawa.
 16. RRL (2006), Założenia polityki ludnościowej w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2004, Warszawa.
 17. Saraceno Ch. (2007), Family Policies in Europe; A comparative perspective, Special Issue of Polish Monthly Journal on Social Policy.
 18. Uścińska G., red. (2008), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu