BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymborski Janusz
Tytuł
Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet
Children's health - the forgotten priori
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 9, s. 46-51, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Polityka zdrowotna, Ochrona zdrowia, Dzieci, Młodzież, Zdrowie publiczne
Childcare, Health care policy, Health care protection, Children, Youth, Public health
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawą polityki zdrowotnej jest wiedza na temat sytuacji zdrowotnej obywateli, oparta na rzetelnych badaniach. W artykule przedstawiono wybrane dane na temat kształtowania się współczynników umieralności w poszczególnych kategoriach wieku, a także podjęto próbę opisania głównych obecnie problemów zdrowotnych i aktualnego stanu opieki medycznej nad dzieckiem w Polsce. Ze względu na rangę problemu skupiono się na opiece okołoporodowej, natomiast ze względu na skalę i następstwa zaniedbań szczególną uwagę poświęcono zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

The legal basis for the protection of children's lives and health in Poland is provided by the Constitution of the Republic of Poland and Polish legislation and also by the international agreements ratified by our country. In this study, an attempt has been undertaken to assess the state of the observation of the rights of children to health. The main source materials were information from the activity of the Commissioner for Civil Rights Protection and data from the Central Statistical Office. Selected data have been presented on the subject of the conditions of the life and development of children in Poland and the shaping of the factors of mortality in particular age categories. There is also a description of the main current health problems and the current state of health care for children in Poland. On account of the importance of the problem, the study concentrates on perinatal care but, on account of the scale and results of negligence, particular attention has also been paid to the health of children and youths of school age. In Poland, as in many other countries of the European Union, there has been noted an over-representation of children among poor people, which adversely affects their state of health and decreases their educational and developmental opportunities, particularly in the case of the youngest children. In the period 1990-2006, the number of deaths of infants fell by almost 80% while the mortality of children and youths from 1 to 19 years old fell by 56% but an assessment of the health situation on the basis of mortality factors has, in relation to the population of developmental age, a very limited value. In recent years in Poland, there has been observed a deterioration in the access afforded to pregnant and parturient women and newborns to prophylactic and therapeutic care adequate to their needs, which results from an undervaluing of the role of investment in the health of the youngest generation. The health of youths is the most neglected, marginalised and ignored area of medicine and health policy even though this period of life decides about the health capital with which young people enter adult life. There exists an urgent need for fundamental re-evaluations in the health policy of the state in order to improve the health care of mothers, children and youths, which demands the undertaking of systemic activities in the field of health promotion, the prophylaxis of diseases and risks and the restoration of health.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BRPO (2008), Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2007 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, Biuletyn RPO - Materiały, nr 63, Warszawa.
 2. BRPO (2009), Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, Biuletyn RPO 2009, Nr 1 -Źródła, Warszawa.
 3. Główny Inspektorat Sanitarny (2007), Stan sanitarny kraju 2006, Warszawa.
 4. Główny Inspektorat Sanitarny (2008), Stan sanitarny kraju 2007, Warszawa.
 5. Kubicka-Kraszyńska U., Siemińska A., oprac, i red. (2009), Monitoring realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku.
 6. NIK (2008), Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 - l półrocze, kontrola Nr P/07/132.
 7. Narodowy Instytut Zdrowia - PZH (2008), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Warszawa.
 8. Niemiec T., red. (2007), Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006, Warszawa: UNDP i Ministerstwo Zdrowia.
 9. Szymborski J. (2008), System opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce. Stan i zagrożenia, Biuletyn Nr 53, Warszawa: RRL.
 10. Szymborski J., red. (2009), Raport o korespondencji i kontaktach między Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Ministrem Zdrowia w sprawie przestrzegania praw obywateli do ochrony zdrowia w okresie od 14 lutego 2006 do 30 kwietnia 2009, Biuletyn RPO, Warszawa: BRPO.
 11. Szymborski J., Jakubik K., red. (2008), Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, Biuletyn RPO, Materiały, Nr 62, Warszawa: BRPO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu