BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiński Marek
Tytuł
Specyfika kultury organizacyjnej w instytucjach usług publicznych na tle kultury przedsiębiorstw produkcyjnych
Corporate culture specificity in the public organization
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 4, s. 75-83, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Kultura organizacji, Sektor publiczny, Usługi publiczne, Placówki służby zdrowia, Badania ankietowe
Large enterprises, Production enterprise, Corporate culture, Public sector, Public services, Medical facilities, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Zawiera rysunki: [1] Wymiary publicznego charakteru organizacji (Dimensions of the public character of organization); [2] Profil kulturowy Polikliniki MSWiA (The cultural profile of MSWiA Policlinic)
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania kształtowania się wzorców kulturowych w organizacjach sektora publicznego. Zaprezentowano diagnozę kulturową dużych przedsiębiorstw produkcyjnych Warmii i Mazur oraz przedstawiono analizę przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze usług publicznych. (abstrakt oryginalny)

The notion of corporate culture is one of the most interesting modern management concepts. The ability of analysis, modification and shaping the culture become the key competence of XXI manager. There is no agreement in the literature what corporate culture means. In the article the definition of Schein was used. It is described as a group of pattern of shared basic assumptions that was learned by a group to solve its problems of external adaptations and integral integrations, which were so effective that passed in the process of socialization to the next generation of employees as a modern tool of thinking and performance in solution the organization problems. The main objective of the article was the process presentation of shaping the desired pattern of corporate culture, with particular acknowledgement of culture specification in the public organization. To achieve this objective the literature studies were used and the case study of public hospital in the city X. To diagnose the cultural profile the Zbiegień-Maciąg questionnaire was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerska M., (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 2. Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 3. Jarosz M., (2001), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 4. Kostera M., (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 5. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placent, Warszawa.
 6. Pimpicki K., Kulturotwórcza rola przywódcy, http://krzysztof.pimpicki.nf.pl/Artykul/8676/ Kulturotworcza-rola-przywodcy/lider-menedzer-przywodztwo-szkolenia/ [ostatni dostęp: 13 maj 2009 r.].
 7. Schein E.H., (2004), Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco.
 8. Schein E.H., (1997), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Sowa K.Z., (2006), Współczesne motywacje działań publicznych i prywatnych [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Trocki M., (1998), Kultura przedsiębiorstwa. Materiały szkoleniowe dla kadry kierowniczej telekomunikacji, TP S.A., CDK, Warszawa.
 11. Walkowiak R., (2000), Kultura organizacji. Materiały szkoleniowe dla kadry menedżerskiej Telekomunikacji Polskiej S.A., TP S.A. GOS, Olsztyn.
 12. Wiatrak A.P., (2006), Sektor publiczny jako system [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu