BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zahorska Marta
Tytuł
Równi, równiejsi i ... najmniej równi, czyli o społecznych barierach w dostępie do edukacji
Equal, the more equal and the least equal ie. on unequal accesss to education
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 9, s. 51-55, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Dzieci, Oświata, Status społeczny
People's education, Children, Education, Social status
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł na temat nierówności społecznych w edukacji, czyli związku pomiędzy pochodzeniem społecznym (statusem społeczno-ekonomicznym rodziców), a osiągnięciami w karierze szkolnej ucznia. Polski system edukacji stwarza szansę na awans tylko dla niektórych osób. Autor zwrócił uwagę na wczesny okres edukacji, przygotowujący dziecko do rozpoczęcia nauki oraz lata nauki obowiązkowej, jako okres istotny dla wyrównywania szans edukacyjnych.

The article is about social inequalities in education by which I understand the relationship between social background, i.e. parents’ socioeconomic status, and the student’s achievements at school. The Polish educational system creates the chance for advancement only for some people. There are children living in bad material conditions, whose families cannot take care of their proper development. Two education institutions are responsible for creating chances to these children: kindergarten and school. Neither of them fulfils its role accurately. The small number of kindergartens that are in Poland very seldom are attended by children from families with the lowest SES. Moreover, working with those children at school is not very effective, both in educational and didactic terms. These children form a group that only formally finish junior high school, creating the so called "hidden dropouts. Polish schools are proud of the fact that they have one of the lowest indicators of school dropouts in Europe. It seems however, that this is the effect of both imprecise data and the practice of „pushing” students through junior high school. I observed this phenomenon in several schools and it was also mentioned in many interviews with teachers. It seems therefore, that it requires a more careful diagnosis as well as applying preventive measures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechanowski J., Czyż E., Szewczyk E., red. (2002), Prawo do nauki. Raport z monitoringu, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 2. Dąbrowski M., Żytko M. (2008), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich, Warszawa: CKE.
 3. Dolata R. (2008), Szkoła-segregacje-nierówności, Warszawa: UW.
 4. Education at a Glance 2008: OECD Indicators (2008), dostępny na stronie: .
 5. Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P. (2001), Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, Warszawa, ISP-CBOS.
 6. Frydrychowicz A., Koźniewska E. i inni (2006), Skala gotowości szkolnej, Warszawa: CMPPR
 7. GUS (2005), Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 r, Warszawa.
 8. GUS (2008), Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, Warszawa.
 9. NIK (2003), Informacja NIK o wynikach kontroli obowiązku szkolnego, sygn. KNO-41002/2002, Warszawa.
 10. Kaczmarek M. (2003), Prawo dziecka i rodziny do pomocy, w: Polska dla dzieci. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci, 23-24 maja, Warszawa.
 11. Konarzewski K. (2004), Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa: ISP
 12. Murawska B. (2004), Segregacje na progu szkoły podstawowej, Warszawa: ISP
 13. Ogrodzińska T, red. (2000), Małe dziecko - znaczenie wczesnej edukacji, Warszawa: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
 14. Pilch T. (1999), Spory o szkolę, Warszawa.
 15. Putkiewicz E., Zahorska M. (2001), Społeczne nierówności edukacyjne. Studium sześciu gmin, Warszawa: ISP
 16. Szlendak T., red. (2006), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
 17. Warzywoda-Kruszyńska, W. (2007), Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci, "Polityka Społeczna" nr 8.
 18. Wąsowska K. (2007), Wagary jako przejaw oporu wobec szkoły, niepublikowana praca magisterska, obroniona w Instytucie Socjologii UW, Warszawa.
 19. Zahorska M. (2008), Uczniowie źli i bardzo źli, w: Rocznik Lubuski, Tom 34, część 1: "Marginalizacja i elitarność w edukacji" red. E. Narkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra
 20. Zahorska M., Walczak D. (2008), Krajobraz po... reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji, w: Szafraniec K. (red.), Młodość i oświata za burtą przemian, Toruń: Wyd. A. Marszałek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu