BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak Wojciech, Mirkowska Zofia
Tytuł
Wpływ liberalizacji wspólnej polityki rolnej na kondycję ekonomiczną gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
The possible liberalization of common agricultural policy and the standing of farms in the selected EU countries
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2006, nr 2, s. 3-13
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Subwencjonowanie rolnictwa
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural subsidies
Uwagi
tabele, rysunki
Abstrakt
W opracowaniu poddano analizie dochody gospodarstw rolnych, zwracając głównie uwagę na rolę jaka pełnią w tym zakresie subwencje. Analizą objęto grupy gospodarstw rolnych w najbliższych nam krajach dawnej UE-15, tj. Austrii, Danii, Niemczech i Szwecji w latach 1997, 1999 i 2001. Stwierdzono, że tylko część tamtejszych gospodarstw mogłaby funkcjonować bez budżetowych subwencji. W takiej sytuacji zapowiadana liberalizacja wspólnej polityki rolnej mogłaby grozić licznymi bankructwami gospodarstw rolnych w krajach dawnej UE oraz ograniczeniem stopnia samowystarczalności żywnościowej. Tylko gospodarstwa specjalizujące się w produkcji owoców, warzyw, żywca wieprzowego i drobiowego oraz jaj. W sumie w warunkach liberalizacji wspólnej polityki rolnej mogłoby egzystować tylko 26% obecnie istniejących gospodarstw rolnych w rozpatrywanych czterech krajach dawnej UE-15.

A group of farms (distinguished according to types of production and the economic magnitude) in countries close to Poland i.e. Austria, Denmark, Germany and Sweden, in the years 1997, 1999 and 2001 have been covered by the analysis. It resulted from the study that only some of these farms are able to continue their activities without budget subventions. In this situation the announced liberalization of the CAP would threaten with numerous bankruptcies of farms in some of the former EU-15 countries. This in turn could result in reduction of self-sufficiency in food production. Only farms specialized in vegetables, fruit, pigs, poultry and eggs production would show a relatively good standing. However, they constitute ca 10% of all farms in the analyzed countries. The chance for survival would also have some 16% of other farms (mainly in Austria). In general, in group of four analised countries only26% of existing farms could continue their activity under the conditions of liberalized CAP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu