BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliszczyński Grzegorz, Tomaszewski Jacek
Tytuł
Podejście funkcjonalne i procesowe w restrukturyzacji przedsiębiorstwa
The Functional and Process - Minded Approach to the Restructuring of the Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (21), 2006, nr 79, s. 63-74, bibliogr.18 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Restructuring of enterprises, Process-oriented approach, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zarys metodyki restrukturyzacji. Scharakteryzowano koncepcję podejścia procesowego w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przedstawiono diagnozę stanu organizacji oraz problem projektowania zmian.

The article presents the essence, aims, classifications and the outline of the methodology of the restructuring of the enterprises. Authors point out the shortcomings of the traditional, functional and territorial approach to the structural changes in an enterprise. The general process-minded approach is presented with all its advantages and conditions of its effective application. Authors compared the most important features of both methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DURLIK I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Placet, Warszawa 1998, s. 45.
 2. GLISZCZYŃSKI G., TOMASZEWSKI J., PAWŁOWSKI E., Zastosowanie metod kwantytatywnych w ocenie i usprawnianiu systemów zarządzania w górnictwie, Raport z realizacji projektu badawczego KBN nr 9/T12A/003/17, Lublin 2002.
 3. GOŚCIŃSKI J., Wracają wielkie struktury, Rzeczpospolita, 1994.02.09.
 4. GRAJEWSKI P., Koncepcja struktury organizacyjnej procesowej, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003.
 5. HAMMER M., CHAMPY J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 6. HAUS B., OSBERT-POCIECHA G., JAGODA H., Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa 1996.
 7. JAGODA H., LICHTARSKI J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, (red.) R. Borowiecki, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krynica 1994.
 8. KOWALCZYK-JAKUBOWSKA D., MALEWICZ A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstw, IOPM, Warszawa 1994, s. 19.
 9. NALEPKA A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998, s. 36.
 10. NOWOSIELSKI S., Zarządzanie procesami gospodarczym, Katedra Zarządzania Procesami, AE, Wrocław 2004.
 11. PASTERNAK K., Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych, EiOP, 8/93.
 12. PEŁKA B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, cz. 2, Szczegółowe procedury restrukturyzacji, IOiZ w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 1994.
 13. PIASECZNY J., Restrukturyzacja - wczoraj, dziś, jutro, Przegląd Organizacji, 1997, nr 9.
 14. RUMMLER A.G., BRACHE A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 50.
 15. SAPIJASZKA Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996.
 16. STABRYŁA A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995, s. 16.
 17. SUSZYŃSKI C, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999, s. 67.
 18. MATERIAŁY SZKOLENIOWE, Business Process Management, IIR, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu