BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena
Tytuł
Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek
National brands and their impact on the competitiveness of economies
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 10, s. 103-127, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Budowanie świadomości marki, Wizerunek państwa, Korelacja, Marka narodowa, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Economy competitiveness, Branding, Image of the country, Correlation, National brand, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Korelacja rang Spearmana między rankingiem konkurencyjności WEF2005 a rankingiem marek narodowych NBI2005 oraz między rankingiem konkurencyjności WEF2006 a rankingiem marek narodowych NBI2006, [2] Korelacja rang między rankingiem konkurencyjności IMD2005 a rankingiem marek narodowych IMD2005 oraz między rankingiem konkurencyjności WEF2006 a rankingiem marek narodowych NBI2006. Zawiera rysunki: [1] Proces funkcjonowania brandingu narodowego, [2] Heksagon marki narodowej Anholta.
Abstrakt
Autorka zauważa, że problematyka brandingu narodowego, która zrodziła się na bazie marketingu terytorialnego, jest dynamicznie rozwijającą się koncepcją, zyskującą coraz większe uznanie zarówno w świecie teorii, jak i praktyki. Badania wykazały, że branding narodowy znacznie rozszerza pole analizy, która jest związana z koncepcją marki narodowej. Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają, że kraje, które dbają o swój wizerunek, swoją markę narodową i realizują programy brandingu narodowego znajdują się na czołowej liście w rankingu makrokonkurencyjności, co dowodzi zdaniem autorki, że istnieje związek między poziomem konkurencyjności kraju a jego silną marką narodową. Autorka prognozuje, że w ciągu kilku najbliższych lat, działania na rzecz brandingu narodowego staną się normalnym przejawem funkcjonowania każdego państwa, które chce zaistnieć na arenie międzynarodowej, natomiast silna marka narodowa będzie postrzegana jako kluczowy element kapitału narodowego, istotny w podnoszeniu konkurencyjności narodowej.

The paper is concerned with national brands as an example of soft economic factors influencing the international competitiveness of economies. National brands play an important role among these factors, the author says. Strong national brands help raise the country’s profile internationally and help attract foreign direct investment, stimulate tourism and increase exports. The article attempts to show that national brands positively impact international competitiveness. To this end, a descriptive model is used as a tool for examining the essence and nature of this relationship. The analyzed relationship was quantified with the use of Spearman’s rank correlation test using league tables of competitiveness and national brands as empirical material. The research shows that there is a statistical correlation between the level of macro-competitiveness and the strength of national brands, which the author says should encourage governments to invest in national brands as an indirect method of increasing the international competitiveness of their countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt S., [2005], How the Word sees the Word, The Anholt-GMI Nation Brand Index, Fourth Quarter.
 2. Anholt S., [2005], The Anholt-GMI Nation Brand Index, Global Market Insite, Seattle, First Quarter.
 3. Anholt S., [2006], Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, od redaktora - M. Boruc, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 4. Anholt S., [2006], The NBI Annual Report: How has our world view changed since 2005?, The Anholt-GMI Nation Brand Index, Fourth Quarter.
 5. Barlik E., [2002], Naród to też marka, wywiad z W. Olinsem, "Rzeczpospolita" Nr 131.
 6. Błaziak J., [2000], Różnorodność pod jednym znakiem. Wizualna identyfikacja państwa, [w:] Gospodarka pod własną banderą. Patriotyzm w epoce globalizacji, pod red. M. Boruca, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 7. Boltho A., [1996], The Assessement: International Competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 12, No. 3.
 8. Bossak J., Bieńkowski W., [2004], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Caldwell N., Freire J.R., [2004], The difference between branding a country, country region, and a city: Applying the Brand Box Model, "Brand Management", Vol. 12, No. 1.
 10. Czapor B., [2000], Foreign Direct Investment in an Economy in Transition. An Exploratory Study of the Polish Investment Climate, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master Management Studies, School of Business Carleton University Ottawa, Ontario 17 May 2000, www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dskl/tape2/PQDD_0016/MQ57766.pdf .
 11. Domański T. (red.), [1997], Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Domeisen N., [2003], Quelle place pour les strategies nationales de marque?, www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/493/Quelle_place_pour_les_strat%E9gies_nationales_de_marque_.html.
 13. Drenttel W, [2004], My Country Is Not A Brand, www.designobserver.com/archives/000232.html.
 14. Dunning J.H., [1995], Commentary/point: think again Professor Krugman: competitiveness does matter, "The International Executive", Vol. 37, No. 4.
 15. Fagerberg J., [1988], International Competitiveness, "The Economic Journal" No. 391.
 16. Flejterski S., [1984], Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka planowa", Nr 9.
 17. Florek M., [2006], Podstawy marketingu tery tonalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Garelli S.. [2005], Competitiveness of Nations: The Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook.
 19. Girard M., [1999], States, diplomacy and image making: What is new?, Reflections on current British and French experiences" Conference in Image, State and International Relations, London School of Economics, [w:] Olins W., [2002], Branding the nation - the historical context, Brand Management, Vol. 9, No. 4-5.
 20. Grupa Lizbońska, [1996], Granice konkurencyjności, Poltext, Warszawa.
 21. Hughes K.S., [1993], European competitiveness, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Instytut Marki Polskiej, Glosariusz, www.imp.org.pl.
 23. Instytut Marki Polskiej, Historia Instytutu. Krótka historia IMP: od powstania po dzień dzisiejszy, www.imp.org.pl/o-nas/historia-instytutu.html.
 24. International Institute for Management and Development, The World Competitiveness Scoreboard 2006, www01.imd.ch/documents/wcc/content/overallgraph.pdf.
 25. Jofansson J.K., Moinpour R., [1977], Objective and perceived similarity of Pacific Rim countries, "Columbia Journal of World Business", Vol. 12, Winter.
 26. Kapferer J-N., [1995] Les marques, capital de l'entreprise. Les chemins de la reconquete, Les Editions d'Organisations, Paris.
 27. Karcz K., Kędzior Z., [1999], Podstawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, Wyd. Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 28. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S., [1999], Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 29. Krugman R, [1992], Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", No. 2.
 30. Lall S., [2001], Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report, "World Development" Vol. 29, No. 9.
 31. Markowski M., [2002], Marketing terytorialny, PWN, Warszawa.
 32. Misala J., [2007], Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
 33. Nworah U., Nigeńa as a Brand, www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=604.
 34. O'Donovan D., [2004], Opinion Pieces, "Where is place branding heading?', "Place Branding", Vol. l, No. 1.
 35. O'Shaughnessy J., O'Shaughnessy N.J., [2000], Treating the Nation as a Brand: Some Neglected Issues, "The Journal of Macromarketing", Vol. 20, No. l.
 36. Olczyk M., [2005], Konkurencyjność - spór wokół definicji, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Nr 1(16).
 37. Papadopoulos N., Heslop L., [2002], Country equity and country branding: Problems and prospects, "The Journal of Brand Management", Vol. 9, Iss. 4-5.
 38. Porter M.E., [1990], The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 39. Porter M.E., Sachs J.D., Warner A.M., [2000], The global competitiveness report, "Executive summary: Current competitiveness and growth competitiveness", World Economic Forum, Oxford University Press, New York.
 40. Pułaska-Turyna B., [2008], Statystyka dla ekonomistów, Difin, Wyd. II - rozszerzone, Warszawa.
 41. Sachs J.D., [1996], Keep Baby in the Bath Water, Euromoney Publications, [w:] Sporek T., (red.), [2001], Ewolucja przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 42. Scott R.B., Lodge G.C., [1985], US Competitiveness In the World Economy, Harvard Business School Press, Boston.
 43. Stierle M.H., [1998], Volkswirtschaften in der Globalisierung: Konzeptionelle Analyse der zentralen Indikatoren der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung: Speyerer Forschungsbericht, Speyer.
 44. Styś S., [2001], Marketing narodu - wyzwania współczesności, [w:] Teoria i praktyka marketingu, Prace Naukowe Nr 896, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 45. Suntum U., [1986], Internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Ein sinnvolles wirtschaftspolitisches Ziel?, "Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften", Heft 2.
 46. Świtalski W., [2005], Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 47. Szpitter A., [2006], Marka jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, [w:] Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, pod red. J. Kalia i B. Sojkina, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 48. Szromnik A., [2007], Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 49. Wee C.H., Lim D.T.E., Tan G.Y.W., [2002], The image of country as location for investment, [w:] Papadopoulos N., Heslop I.A., Country equity and country branding: Problems and prospects, "The Journal of Brand Management", Vol. 9, Iss. 4-5.
 50. WEF, Global Competitiveness Report 2006-2005, www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Growth+Competitiveness+Index+rankings+2006 + and+2005+comparisons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu