BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszewski Maciej
Tytuł
Perspektywy transformacji gospodarczej w Polsce
Perspectives of economic transformation in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 3-9
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Kryzys finansowy, Polityka gospodarcza, Integracja gospodarcza Polski z UE
Systemic transformations in the economy, Financial crisis, Economic policy, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
Autor twierdzi, że kryzysy globalne wpływają znacząco na szansę i perspektywy przemian transformacyjnych, ale skutków tego wpływu nie da się jednoznacznie określić. Zetknięcie się z opisanymi w artykule zjawiskami kryzysowymi stanowi bowiem dla państwa sprawdzian jego elastyczności i zdolności do generowania dalszych zmian instytucjonalnych. W ich liczbie mieszczą się zarówno poczynania transformacyjne sensu stricto, jak i posunięcia mające na celu opanowanie poszczególnych kryzysów. Autor zaznacza, że rezultatu tego sprawdzianu nie znamy. Jego zdaniem opanowanie części zjawisk kryzysowych możliwe jest jedynie przez współdziałanie w skali integracji gospodarczej lub w skali globalnej. Nie mogąc w pełni skutecznie wywierać wpływu na procesy wykraczające poza jego obszar, transformujące się państwo powinno przyjąć strategię konsekwentnego doskonalenia swojego systemu instytucji, kontynuując tym samym proces transformacji.

In his article, the author presents the arguments speaking in favour of the thesis that the economic transformation of our country has yet not been completed, and, moreover, that there is the possibility of continuance thereof. Hę discusses internal and external determinants of the process of transformation, to which he includes: business outlook, stability of the political scene, membership in the European Union and various global crises (financial, ecological and social ones). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja - szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 18.
  2. M. Baltowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 329.
  3. D. Filar, Ekonomiczno-społeczna transformacja posocjalistyczna -prawidłowości czy same wyjątki?, w: Ekonomia wobec zagadnień transformacji, red. Z. Hockuba, UW, Warszawa 1999, s. 18.
  4. Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja gospodarcza w świetle teorii regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 48.
  5. A. Lipowski, Dualizm transformacyjny - przypadek Polski 1990-1998, INE PAN, Warszawa 2000, s. 23.
  6. M. Nasiłowski, Transformacja systemowa w Polsce, Key Text, Warszawa 1995, s. 17.
  7. Niedokończona transformacja, red. K. Babińska, "Zeszyty T. E. P. " 2005, nr 8.
  8. D. Rosati, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 9.
  9. A. Rychard, Czy transformacja się skończyła? Powstawanie nowego lodu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej, "Transformacja Gospodarki" 1996, nr 74, s. 10.
  10. J. Winiecki, Formalne i nieformalne reguły postępowania w warunkach postkomunistycznej transformacji, w: Gospodarka w okresie przemian, red. E. Adamowicz, SGH, Warszawa 1999, s. 228-229.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu