BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bláhová Mária (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Majtánová Anna (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Tytuł
Technical Reserves in the Insurance Services - Comparison of National Limits in the Selected EU Countries
Rezerwy techniczne w usługach ubezpieczeniowych - porównania krajowych limitów w wybranych państwach UE
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 5-16, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy celowe, Usługi ubezpieczeniowe, Dyrektywy WE
Adjusted reserves, Insurance services, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W nowoczesnych gospodarkach, usługi ubezpieczeniowe stanowią specyficzny sektor skupiający się głównie na akumulacji, zarządzaniu oraz dystrybucji rezerw technicznych. Rezerwy techniczne przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego definiowane są jako fundusze klientów, akumulowane jako proporcja składki ubezpieczeniowej oraz obliczone na podstawie aktuarialnej matematyki. Zarówno akumulacja rezerw technicznych, jak również formy i limity ich alokacji stanowią przedmiot specyficznych uwarunkowań prawnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywy unijne wyznaczają minimalne standardy w tym zakresie, jednak państwa mogą zaostrzać kryteria we własnym zakresie. W artykule przestawiono porównanie krajowych limitów rezerw technicznych w usługach ubezpieczeniowych w wybranych państwach UE.(abstrakt oryginalny)

In modern economies the insurance industry has been outlined as a specific sector focusing on technical reserves' accumulation as well as their management, distribution and appreciation. Any insurance company's technical reserves are defined as financial funds of its clients having been accumulated as a proportion of insurance premium and calculated on the basis of actuarial mathematics. Accumulation of technical reserves as well as forms and limits of their allocations have been subjects of specific legislations in particular European countries and observing the law has been under the control of supervisory authorities. The European Union Directives determine the minimum standards for the EU countries' legislations on technical reserves though the countries are allowed to determine even more rigid rules of their own. The paper presents the comparison of national limits of technical reserves in the insurance services in the selected EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ducháčková E., 2003: Princípy pojištení a pojisťovnictví. Praha Ekopress.
 2. Daňhel J. a kol, 2006: Pojistná teorie Praha: Prefessional Publishing.
 3. Kafková E., 2004: Technické rezervy a investičná činnosť komerčných poisťovní na Slovensku. In: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, roč. 52, č. 2, s. 166-180.
 4. Majtánová A., Krátka Z., 2006: Investičná činnosť poisťovní a jej optimálna diverziŕikácia. [In:] Ekonomie a management: vedecký ekonomický časopis: roč. 9, č. 3, s. 86-93.
 5. Zákon NR Slovenskej republiky č. 8/2008 Zb. o poisťovníctve.
 6. Zákon Českej republiky č. 363 /1999 Zb. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
 7. Zákon Maďarskej republiky č. LX/2003 o poisťovniach a o poisťovacej činnosti.
 8. Vyhláška Ministerstva financií Českej republiky č. 303/2004, ktorou sa upravujú náležitosti zákona o poisťovníctve.
 9. Zákon Poľskej republiky z 22 maja 2003 o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
 10. www.nbs.sk
 11. www.mabisz.hu
 12. www.cea.assur.org
 13. www.eur-lex.europa.eu
 14. www.nbp.pl
 15. www.mnb.hu
 16. www.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu