BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Aniela
Tytuł
Marketing - wyzwania procesów transformacji
Marketing - challenges of the transformation processes
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 16-22
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Marketing, Efektywność marketingu, Kapitał innowacyjny
Systemic transformations in the economy, Marketing, Marketing efficiency, Innovative capital
Abstrakt
Zdaniem autorki, w przeciwieństwie do rozwoju rynku i roli marketingu na świecie, gdzie te obie sfery ewaluowały wzajemnie, w Polsce powstał paradoks: marketing w gospodarce deficytu. Autorka twierdzi, że idea marketingu zaskoczyła zarówno podmioty podaży, jak i podmioty popytu, w tym także konsumentów nie umiejących się poruszać na nowym rynku. Powstał problem uczenia się zachowań rynkowych i pokonywania poszczególnych etapów dojrzewania rynkowego. Autorka zauważa, że wiele pytań związanych z efektami tego procesu można sprowadzić do problematyki dynamiki adaptacji idei marketingu przez polską gospodarkę, poznawania i wykorzystywania jego funkcji, instrumentów realizacyjnych i odpowiedzialności wobec uczestników rynku zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Autorka zastanawia się także nad postrzeganiem marketingu przez okres 20 lat transformacji.

In her article, the author presents the role of marketing in the context of challenges of the process of transformation. She presents the evolution of opinions on the role of marketing in the economy affected by the following factors: importance of value as an economic category, managers' creativeness and responsibility as well as marketing effectiveness and efficacy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Admap, June 2007, www.admapmagazine.com.
 2. L. Bossidy, Czego oczekuje od ciebie twój lider i czego powinieneś oczekiwać w zamian, "Business Harvard Review Polska" 2009, nr 73.
 3. J.C. Dipak, M. Suvit, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 4. P. Doyle, Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 5. R. Floryda, I. Tingali, Europe in the Creative Age, Carnegie Mellon Software Industry Center, 2004, February.
 6. M.C Jensen., W.H. Meckling, The Nature of Man, "Journal Applied Corporate Finance" 1994, Vol. 7, No 2 (cyt. za: B. Klimczak, Między ekonomią a etyką. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008).
 7. E. Jerzyk, Kreatywność i myślenie twórcze w obszarze marketingu a wyzwania współczesnego rynku, w: Strategie marketingowe podmiotów w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 8. R. Khurana, N. Nohria, Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji, "Harvard Business Review Polska" 2009, nr 72, s. 87.
 9. J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. P. Nigel, Marketing. Strategiczna reorientacja firny, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 11. H. Nystrom, The Dynamic Marketing - Entrepreneurship Interface a Creative Management Approach, "Creativity and Innovation Management" 1998, No 3 (cyt. za: E. Jerzyk, Kreatywność i myślenie twórcze w obszarze marketingu a wyzwania współczesnego rynku, w: Strategie marketingowe podmiotów w regionie, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 ).
 12. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 13. J. Pfeffer, R.J. Sutton, Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 9.
 14. A. Styś, Wartość w marketingu - identyfikacja i znaczenie, w: Ekspansja czy regres marketingu, PWE, Warszawa 2006.
 15. Tajniki marketingu. Przewodnik po marketingu dla studentów MBA, KE Liber, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu