BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Lokalizacja biznesu jako problem decyzyjny przedsiębiorstwa handlowego
Location of business as a trade enterprise's decision-making problem
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 23-32
Słowa kluczowe
Lokalizacja obiektów handlowych, Podejmowanie decyzji, Rynki lokalne, Handel
Trade centres location, Decision making, Local markets, Trade
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Drzewo decyzyjne przedsiębiorcy handlowego (krajowego) – budowa galerii handlowej, [2] Kryteria wyboru lokalizacji ogólnej obiektu handlowego, [3] Rachunek pojemności rynku miasta/regionu oraz jego składowe.
Abstrakt
Według autora, lokalizacja placówek handlowych w miastach i na wsi wiąże się ze złożoną oraz skomplikowaną procedurą analizy, oceny i właściwego wyboru miejsca, w której uczestniczy wiele podmiotów jako opiniodawcy i konsultanci, projektanci, analitycy oraz decydenci. Procedury te dotyczą zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych, lokalizowanych w obszarze administracyjnym miast, a więc przedsięwzięć inwestycyjnych podlegających dodatkowym przepisom prawa o zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie środowiska naturalnego i lokalnego rynku pracy oraz innym przepisom prawa samorządowego – wyjaśnia autor.

In his article, the author presents the problem of location of economic entities that is one of major elements of market competition. He discusses the factors affecting location of trade and production objects and differences between them. He devoted much of his attention to the two-tier model of trade object location. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Boczar, Z. Kossut, Ekonomika handlu, PWE, Warszawa 1983.
 2. W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw - aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 3. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 4. W. Isard i in., Metody analizy regionalne. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 5. M. Jastrzębska, Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 9.
 6. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa 2001.
 7. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. A. Lösch, Gospodarka przestrzenna - teoria lokalizacji, PWN, Warszawa 1961.
 9. Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 10. W. Murdzek, Najważniejsze jest przygotowanie miejsca na inwestycje, "Gazeta Prawna" 2006, nr 33.
 11. J. Rakowski, Regulacje prawne powstawania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach europejskich i Japonii, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 2.
 12. Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego - wybrane problemy, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 13. J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 14. B. Słomińska, Gmina wobec rozwoju handlu wielkopowierzchniowego, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 15. K. Szołek, Obszary metropolitarne we wspólczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 16. A. Szromnik, Handel - konsument - przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 17. K. Wojdacki, Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru), w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 2004, nr 1052.
 18. K. Wojdacki, Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, w: Sektor handlu w rozwoju regionu - sukcesy i dylematy, IRWiK, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu