BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusińska Alicja
Tytuł
Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009
Developments in the sphere of consumption and their determinants in 1989-2007
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 33-43
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Standard mieszkaniowy
Consumption, Consumption in household, Food consumption, Housing standard
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Wskaźniki charakteryzujące spożycie w relacji do PKB (w %), [2] Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 1898-2007 wg ich grup społeczno-ekonomicznych (w % wydatków ogółem na towary i usługi konsumpcyjne), [3] Spożycie wybranych artykułów żywnościowych w latach 1990-2007 (rocznie na 1 osobę), [4] Mieszkania zamieszkane, wyposażone w instalacje (w %), [5] Rodzaj mieszkania zajmowanego przez rodziny ludzi młodych na Mazowszu w 2003 r. i w zamierzeniach na przyszłość, [6] Gospodarstwa domowe wyposażone w dobra trwałego użytku (w %).
Abstrakt
Autorka przybliża przemiany w ogólnych trendach konsumpcji w Polsce, jak również w poziomie zróżnicowania konsumpcji, które nastąpiły w latach 1989-2009. Generalnie, konsumpcja jest większa i bardziej nowoczesna niż przed laty. Zdaniem autorki sprzyja temu rozwój oferty handlowej, globalizacja rynku i konsumpcji, zwiększająca się zamożność gospodarstw domowych oraz przemiany stylu życia i uznawanych wartości. Niektóre grupy konsumentów są zagrożone konsumpcjonizmem, inne znajdują się w strefie ubóstwa. Jedne grupy są innowacyjne, inne preferują tradycyjne wzory funkcjonowania lub nawet przechodzą do kategorii wykluczenia społecznego. Autorka zauważa również nowe zjawiska i trendy w konsumpcji.

In her article, the author discussed the determinants of developments taking place in consumption in 1989-2009, as consumption is one of the basic driving forces of the economy. She presents expenditure from the fund of individual and public consumption, changes in the pattern of consumer expenditure, formation of consumption of foods, flats' assets and aspirations in this area as well as the state of households' equipment with durables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kusińska, Ewolucja postaw wobec produktów żywnościowych w świetle typologii konsumentów z lat 1987-2006, "Handel Wewnętrzny" 2006, numer specjalny - czerwiec, s. 87.
  2. A. Kusińska, Sytuacja i aspiracje mieszkaniowe młodych ludzi, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 25.
  3. Rocznik Statystyczny RP 2007, GUS, Warszawa 2008, s. 42-43.
  4. Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 880.
  5. K. Sokołowski, Odpływ ludności ze wsi, PWE, Warszawa 1961, s. 16.
  6. Statistical Yearbook, United Nations, New York 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu