BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr
Tytuł
U podstaw metodologii nauk o zarządzaniu
On the foundations of the methodology of management sciences
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 1, s. 61-71, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Ewolucja zarządzania, Metodologia organizacji i zarządzania, Nauki o zarządzaniu
Management theories, Evolution of management, Organisation and management methodology, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule postawiono problem dotyczący istoty nauk o zarządzaniu i ich metodologii szczegółowej. Nauki o zarządzaniu zostały określone jako nauki projektowe. Właściwym dla takich nauk paradygmatem badawczym jest paradygmat realistyczny. Badania naukowe powinny koncentrować się na analizach krytycznych przypadków dobrego lub złego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the problems concerning the essence of management sciences and their detailed methodology. Management sciences were determined as design sciences. The realistic paradigm is the research paradigm suitable for such sciences. The scientific research should concentrate on the analyses of critical cases of good or bad management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aken v. J.E., (2004), Management research on the paradigm of the design sciences: the quest for field-tested and grounded technological rules, "Journal of Management Studies", nr 41/2, March.
 2. Antoszkiewicz J., (1982), Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
 3. Banaszyk P., (1987), Trójdzielna struktura nauki o organizacji i zarządzaniu, "Problemy Organizacji", nr 4.
 4. Burnes B., (2004), Managing change, Prentice Hall, Harlow.
 5. Collins J., Hussey R., (2003), Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students, Polgrave Macmillan, New York.
 6. Harrigan K.R., (1983), Research methodologies for contingency approaches to business strategy, "Academy of Management Review", vol. 8, no 3.
 7. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa.
 8. Kreikebaum H., (1996), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 9. Lussato B., (1972), Introduction critique aux théories d'organisation, Dunod, Paris.
 10. Łastowski K., Nowak L., (1979), Zabieg krytycznej parafrazy, [w:] Konfrontacje i parafrazy. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, z. 4, PWN, Warszawa - Poznań.
 11. Marchesnay M., (2004), L'economie et la gestion sont - elles des sciences? Essaie d'epistemologie, "Cahier de l'EFRI", vol. 11, no 1, Univesite Montpellier 1.
 12. Maylor H., Blackmon K., (2005), Researching business and management, Plograve Macmillan, New York.
 13. Obłój K. (red.), (2003), Dominująca logika firmy, WSPiZ, Warszawa.
 14. Perry C., Riege A., Brown L., Realism rules OK: scientific paradigms in marketing research about networks, http://130.195.95.71:8081/www/ANZMAC1998/Cd_rom/Perry73.pdf
 15. Sekaran U., (2003), Research methods for business. A skill-building approach, J.Wiley & S., New York.
 16. Stachak S., (1997), Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa.
 17. Szaniawski K., (1987), Hipoteza, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, Wrocław.
 18. Tokarski J. (red.), (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu