BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figurski Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Lorencowicz Edmund (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena wykorzystania środków z funduszy unijnych w wybranych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2005-2007
Evaluation of Utilization of the EU Funds in Selected Farms in Poland in 2005-2007
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 17-24, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie, Fundusze unijne, Dotacje
Payments for agricultural, Investments in agriculture, EU funds, Grants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę wybranej grupy 126 gospodarstw rolnych w aspekcie wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na inwestycje w maszyny, infrastrukturę i wyposażenie techniczne. Ponad 75% badanych gospodarstw łączyło działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 20% zajmowało się produkcją roślinną a tylko dwa gospodarstwa wyłącznie produkcją zwierzęcą. Blisko 85% rolników korzystało z dopłat bezpośrednich. Program Sapard cieszył się zainteresowaniem jedynie 6% rolników z badanej grupy. Z Sektorowego Programu Operacyjnego skorzystało niespełna 17% rolników. Rolnicy finansowali z tych środków budowę zbiorników gnojowicy i płyt obornikowych, zakup ciągników i maszyn rolniczych oraz zakup ziemi rolnej.(abstrakt oryginalny)

The analysis was conducted on chosen group of 126 agricultural farms in aspect of utilization of financial support from European Union budget, allocated on investments in machines, infrastructure and technical equipment. Over 75% of selected farms combine activity in the range of plant and animal production, one dealt with plant production and only two farms the animal production. The largest percentage of farmers used direct farming subsidies, 85% respondents used this kind of founds. Sapard program was interesting for only 6% of farmers from studied group. Less than 17% of farmers used the Sectoral Operational Programme. Farmers suffered from these funds the buildings of liquid manure reservoirs and manure plates, tractors, agricultural machines and agricultural land.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwicki J., 2007: Rolnictwo zrównoważone a wykorzystanie unijnych środków wsparcia infrastruktury wsi i produkcji rolnej w latach 2004-2006, Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 105-115.
 2. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej -pierwsza próba weryfikacji prognoz, przegląd wniosków z raportów sektorowych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. http://www.ukie.gov.p1/HLP/files.nsf/0/C6A78F416E7658F5C1256FF2003BA740/ $file/3_x.pdf z dnia 4.12.2008 r.
 3. Błażejewska M., 2006: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Seria, t. VIII, z. 4, 51-53.
 4. Czubak W., 2006: Ocena dopłat bezpośrednich w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe Seria, t. IX, z. 1, 77-82.
 5. Czubak W., 2007: Ocena dopłat bezpośrednich w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe Seria, t. VIII, z. 1, 27-31.
 6. Fedyszak-Radziejowska B. i inni, 2004: Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 7. Figurski J., 2007: Wykorzystanie dotacji unijnych w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny w latach 2002-2006. [W:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. WSAP Białystok, 351-365.
 8. Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015. 2008.http://www.funduszestruk-turalne.gov.pl/NR7rdonlyres/DCBBF578-8E58-471B-A00D-D54B609FAC09/39051 / Woj_Lubelskiel.pdf z dnia 17.09.2008 r.
 9. Kołyska J., 2007: Ocena funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w programowaniu i realizacji polityki rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Acta Sei. Pol. Oeconomia, 6 (2) 2007, 53-60.
 10. Malaga-Tobola U., 2007: Analiza wykorzystania funduszy strukturalnych w wybranych gospodarstwach rolnych. Inżynieria Rolnicza, 6 (94), 143-150.
 11. PROW 2007-2013: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, http://www.sbrr.pl/index. php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13 z dnia 12.09.2008 r.
 12. Rabsztyn K., 2007: Program SAPARD w województwie małopolskim. Wykorzystanie środków w działaniu 2 - inwestycje w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe Seria, t. IX, z. 2, 317-321.
 13. Rogalska J., 2007: Wykorzystanie środków UE na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. [W:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. WSAP Białystok, 339-349.
 14. Rudnicki R., 2007: Zróżnicowanie regionalnej aktywności gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe Seria, t. IX, z. 1,416-421.
 15. SAPARD - wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce. 2006. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu