BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Henryk
Tytuł
Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach
The Consumer in the economy - evolution of knowledge on their behaviours
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 43-51
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Gospodarka rynkowa, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Systemic transformations in the economy, Market economy, Consumer decision, Consumer behaviour
Abstrakt
Zdaniem autora okres dwudziestu lat funkcjonowania gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym w istotny sposób wpłynął na zmiany zachowań konsumentów oraz doskonalenie metod działania przedsiębiorstw. Autor opisuje przejście od rynku masowego do segmentacji i następnie do indywidualizacji. W artykule jest również mowa o racjonalnych i emocjonalnych decyzjach konsumentów, a także o wpływie zmian demograficznych i makrotrendów na ich zachowania. Według autora w dalszych badaniach zachowań konsumentów można się spodziewać łączenia wysiłków badaczy z różnych dziedzin, związanych bardziej z naukami społecznymi niż matematycznymi. Interdyscyplinarność badań będzie zdaniem autora przyczyniała się do poszerzania oraz pogłębiania wiedzy o zachowaniach konsumentów i w konsekwencji do realizowania zasad wymiany ekwiwalentnej, która zwiększa zadowolenie obydwu stron, czyli kupujących i sprzedających.

The article deals with developments in consumers' behaviours in the Polish market economy. The author chronologically presents transformations of the market, proceeding from the mass market to segmentation and from segmentation to individualisation. Next, he brings closer variety of consumers' behaviours together with their internal (senses, emotions) and external (demographic, socio-economic and technological) determinants as well as global trends in this respect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Anderson, Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań 2008.
 2. B. Borusiak, Merchandising, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 3. A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
 4. P. Doyle, Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 5. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 6. J. Gladwell, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich rzeczy, Świat Książki, Warszawa 2005.
 7. T. Graszewicz, Znaczenie planowania i myślenia strategicznego w budowaniu nowoczesnej komunikacji marketingowej, w: Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008, s. 58-73.
 8. S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas słuchali, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 9. M. Healey, What is Branding?, Roto Vision SA 2008.
 10. R. Heath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki, GWP, Gdańsk 2006.
 11. K. Hogan, Nauka perswazji, czyli jak w 8 minut postawić na swoim, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 12. J. Horowitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.
 13. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 14. Marketing - zagadnienia współczesne, red. H. Mruk, Forum Naukowe, Poznań 2008.
 15. H. Mruk, Teoria marketingu - analiza krytyczna, w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 207-217.
 16. Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.
 17. R. Ohme, P. Pyl, Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3.
 18. Rynek motoryzacyjny, red. Z. Krasiński, WKiŁ, Warszawa 1984.
 19. P. Underhill, Dlaczego kupujemy?, MT Business, Warszawa 2001.
 20. T. Zalega, Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych, "Master of Business Administration" 2009, nr 1.
 21. G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Forum, Poznań 2005.
 22. J. Zweig, Twój biznes, twoje pieniądze, MT Biznes, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu