BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignyś Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nadzór korporacyjny a kryzys światowy. Jak patologie nadzoru korporacyjnego przyczyniły się do aktualnego kryzysu i jak można spróbować go przezwyciężyć?
Corporate Governance and the World Crisis. How the Pitfalls of Corporate Governance Have Contributed to the Current Crises and How Can they be Overcome?
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 121-135, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Kryzys finansowy, Korporacje, Spółki akcyjne
Corporate governance, Financial crisis, Corporation, Joint stock companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na prezentacji niektórych wad obecnego systemu nadzoru korporacyjnego. Stawia tezę, że niektóre z przyczyn obecnego kryzysu światowego leżą po stronie wad w nadzorze nad spółkami akcyjnymi. Niektóre, najpoważniejsze zdaniem Autorki wady zostały opisane i poddane analizie. Konkluzją artykułu jest wskazanie tych obszarów nadzoru korporacyjnego, które obecnie wymagają najpilniejszej uwagi. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the issue of corporate governance weaknesses and how they contribute to the current world crisis situation. Some of the most important weaknesses have been dealt with in the article, together with a recommendation as to which aspects of corporate governance require most urgent attention at the moment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Słomka A. (2001), Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego (1). Teoria agencji, "Przegląd Organizacji", nr 9/2001, s. 13- 16
 2. Bakan J. (2006), Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa
 3. Basu K., Mintzberg A., Simons R. (2002), Półprawdy na temat biznesu w ujęciu profesorów zarządzania, "Zarządzanie na Świecie", nr 7/2002, s. 14
 4. Bielecki (2004), Rola inwestorów instytucjonalnych w monitorowaniu spółek, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 279-294
 5. Bajończyk M. (2005), Globalny rynek pieniężno-kapitałowy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 12/2005, s. 18-24
 6. Colley J.L., Doyle Jr., J.L., Logan G.W., Stettinius W. (2005), Ład korporacyjny, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa
 7. Enriques L. (2005), EC Company Law Directives and Régulations: How Trivial Are They?, Law Working Paper no 39/2005, ECGI Working Paper Series in Law, www.ecgi.org/wp
 8. Ferrarini G., Giudici P. (2005), Financial Scandais and the Role of Prívate Enforcement: The Parmalat Case, Law Working Paper no 40/2005, Euro-pean Corporate Govemance Institute, www.ecgi.org/wp
 9. Lis K.A., Sterniczuk H. (2004), Przedstawicielstwo pracownicze w organach nadzoru korporacyjnego - tendencje zmian, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 10. Mesjasz Cz. (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i kierowanie", nr 4/1998, s. 55 - 67
 11. Monks R.A.G., Minow N. (2000), Corporate Govemance, Blackwell
 12. Parthiban, Kochhar R. (1996), Barriers to Effective Corporate Govemance by Institutional Investors: Implications for Theory and Practice, "European Management Journal, no 5,
 13. Peszko (2006), Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin. Warszawa
 14. Popławski W. (2003), Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, "Organizacja i kierowanie", nr 1/2003. s. 59 - 75
 15. Postrach K. (2004), Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 229 -240
 16. Postrach K. (2006), Cele nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 185 - 198
 17. Sieczyk M., Kluziński J. (2005), Zasady ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym, w: Colley J.L., Doyle .Ir., J.L., Logan G.W., Stettinius W., Ład korporacyjny. Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2005
 18. Starnawska S. (2004), Konstruowanie systemu wynagradzania jako narzędzia nadzoru właścicielskiego, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 123-144
 19. Woidtke T. (2002), Agents watching agents? Evidence from pension fund ownership and firm value, "Journal of Financial Economies", no 63, s. 851 -887
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu