BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postrach Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce
The Role of Independent Board Members in Performing of Corporate Governance in the Publicly-Listed Companies in the Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 317-326, tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Ład korporacyjny, Spółki giełdowe, Kodeks dobrych praktyk
Supervisory board, Corporate governance, Stock market companies, Code of Good Practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono problemy nadzoru korporacyjnego oraz wpływ struktur własności na nadzór korporacyjny. Skupiono się na niezależnych członkach rad nadzorczych. Wskazano, że niezależni członkowie rad nadzorczych powinni być wiodącym instrumentem ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach giełdowych w Polsce. Zmiany w kodeksie dobrych praktyk szczególnie w odniesieniu do niezależnych członków rad nadzorczych pogorszyły stopień ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Zaproponowano zmiany, nie tylko w odniesieniu do kodeksu giełdowego, które pozwolą wzmocnić pozycję niezależnych członków rad nadzorczych. (abstrakt oryginalny)

The paper is divided into two parts. In the first part presents of corporate governance problems and the impact of ownership structures on corporate governance. The second part focuses on the role of independent board members. It was noted that the independent board members should be the leading instrument for the protection of minority shareholders in publicly listed companies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becht M. (2001), Główne problemy corporate governance w Europie Zachodniej. Wnioski dla Polski, Polskie Forum Corporate Governance, (opr. wypowiedzi M. Dzierżanowski)
 2. Campbell K., Jerzemowska M, Najman K. (2006), Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S. (red.),, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 3. Czerniawski R., Rapacka A., (2007), Pomiędzy prawem a finansami. Poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa
 4. Dyck A., Zingales L., (2002) Private Benefits of Control, w: Popławski W. (2003)., Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, Organizacja i Kierowanie, nr 1
 5. Domański G. (2000), W imieniu właścicieli, Materiały konferencji "Międzynarodowe standardy w praktyce corporate governance - zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Fundacja- Centrum Prywatyzacji, Warszawa
 6. Jerzemowska M., (2002), Istota i uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 7. Krasuski K. (2008 z dnia 21-24.03.2008), Ład korporacyjny w spółkach giełdowych, Raport "Parkietu" i Deloitte, Gazeta Giełdy Parkiet.
 8. Lis K. A., Stemiczuk H. (2003), Niezależni dyrektorzy w działalności rady, Nasz Rynek Kapitałowy nr 5
 9. Nogieć J. (2009), Zawodowi inwestorzy są wśród nas, Akcjonariusz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, nr 1
 10. Okólski J., Wajda D., (2005), Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 6
 11. Pachucki M.(2003), Inwestorzy finansowi potrzebują niezależnych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 10
 12. Peszko A. (2006), Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
 13. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, (red.) J. Jeżak (2005), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 15. Szumański A (2001 z dn. 08.03.2001), Ten obcy (Dodatek "Prawo co dnia") "Rzeczpospolita", za: Jeżak J. (2004), Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.
 16. Zielińska U. (13.03.2009), Rynek nie zgodził się z wyceną platformy "n", Gazeta Giełdy Parkiet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu