BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego
A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 277-289, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Efektywność ekonomiczna, Efektywność zarządzania, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Corporate governance, Economic efficiency, Management effectiveness, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie kryteriów oceny corporate governance (nadzoru korporacyjnego, władania korporacyjnego) stanowi jeden z głównych problemów ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów i rachunkowości. Jako syntetyczną ocenę władania korporacyjnego najczęściej stosuje się efektywność. Brak jest jednak precyzyjnych definicji tego pojęcia, zarówno w literaturze światowej, publikowanej głównie w języku angielskim, jak i w języku polskim. Celem referatu jest próba wstępnej identyfikacji oraz uporządkowania podstawowych koncepcji efektywności stosowanych w teorii i praktyce władania korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Elaboration of criteria of assessment of corporate governance is one of main problems of economics, management, finance and accounting. Effectiveness is most frequently applied although any detailed definitions of that concept have not been yet developed. In Poland the definitional barriers are even more difficult since the term "efektywność" literally meaning "effectiveness" is also sometimes used for translating the terms efficiency and performance. The aim of the paper is to present an attempt of a preliminary identification and ordering of concepts of effectiveness applied in theory and practice of corporate governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asato M. S. (2002), Corporate Governance, Adaptive Efficiency and Open Society, http://www.isnie.org/TSNIE02/Papers02/asato.pdf, 10.10.2007.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1994). Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa.
 3. Bhagat S., Jefferis, R. H. jr. (2002), The Econometrics of Corporate Governance Studies, MIT Press, Cambridge, MA.
 4. Borsch-Supan A. H., Koke J. F. (2002), An Applied Econometricians' View of Empirical Corporate Governance Studies, "German Economic Review" vol. 3, http://ssrn.com/abstract=320578, 07.11.2008.
 5. Cigna G. P., Enriques L. (2005), Assessing the Effectiveness of Corporate Governance Legislation: Disclosure and Redress in Related-Party Transactions, EBRD, London, http://www.ebrd.com/country/sector/law/articles/assess.pdf, 07.12.2008.
 6. Corporate Governance and Economic Performance (2001), Gugler K. (red.), Oxford University Press, Oxford.
 7. De Nicolo G., Laeven L., Ueda K. (2006), Corporate Governance Quality: Trends and Real Effects, "IMF Working Paper" WP/06/293, Washington, DC, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06293.pdf, 12.03.2008.
 8. Działo J. (2001), Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek, Wydawnictwo Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa (2007), Stelmach J., Brożek B., Załuski W. ( red.), Oficyna - a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. EBRD (2005), Corporate Governance Legal Indicator Survey, http://www.ebrd.com/country/sector/law/corpgov/lis/index.htm, 07.12.2008.
 11. FTSE-ISS Corporate Governance Index (CGI) Series (2004), FTSE Group (FTSE), Institutional Shareholder Services (ISS),http://www.ftse.co.uk/chinese/Indices/FTSE_Corporate_Governance_Index _Series/Downloads/cgi_brochure.pdf, 26.08.2008.
 12. Guerrera F. (2009), Welch Condemns Share Price Focus, "Financial Times" 12.03.
 13. Japan Corporate Governance Research Institute (JCGR) 2003, Report on the 2003 Corporate Governance Index Survey, Tokyo, http://www.jcgr.org, 27.04.2008.
 14. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, nr 4.
 15. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 16. Jungmann C. M. (2006), The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems - Evidence from the UK and Germany, " European Company and Financial Law Review" vol. 3, nr 4, http://ssm.com/abstract=981407, 25.06.2008.
 17. Kowalski R. (2005). Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 686.
 18. La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (2000), Investor Protection and Corporate Governance, "Journal of Financial Economics" vol. 58, nr 1.
 19. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (2002), Investor Protection and Corporate Valuation, "Journal of Finance" vol. 57, nr 3.
 20. Leibenstein H. (1996), Allocative Efficiency vs. X-Efficiency, "The American Economic Review" vol. 56, nr 3.
 21. Mesjasz C. (2006), Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny, problem nie tylko semantyczny, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Mesjasz C. (2008), Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego, w: Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Pistor K, Raiser M., Gelfer S. (2000), Law and Finance in Transition Economies, "EBRD Working Paper" nr 48.
 24. Pistor K. (2000), Patterns of Legal Change: Shareholder and Creditor Rights in Transition Economics, "EBRD Working Paper" nr 49.
 25. Pszczołowski T. (1978), Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 26. RudolfS., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 27. Sadowski D., Junkes J., Lindenthal S. (2005), The German Model Of Corporate and Labor Governance, Comparative Labor Law and Policy Journal" vol. 22, nr 1, http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/archive/vol_22/issue_l/Sadow skiArticle22-l.pdf, 16.04.2009.
 28. Shleifer A., Vishny R. (1997), A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance" vol. 52, nr 2.
 29. Słownik Języka Polskiego (wydanie internetowe), http://sjp.pwn.pl/, 23.06.2008.
 30. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 31. Standard & Poor's Corporate Governance Scores (2002),. Criteria, Methodology And Definitions, Standard & Poor's Governance Services/McGraw-Hill Companies Inc., New York, NY, http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/products/CGSCriteria.pdf, 09.03.2007.
 32. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2002), Problem pomiaru efektywności nadzoru korporacyjnego: Ratingi nadzoru korporacyjnego, ich charakterystyka, dylematy i użyteczność, "Organizacja i Kierowanie" nr 1 (107).
 33. Tirole J., Corporate Governance (2001), "Econometrica" vol. 69, nr 1.
 34. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, (2003), Dubisz S. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Wielki Słownik Angielsko-Polski. English-Polish Dictionary PWN/Oxford (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Wielki Słownik Wyrazów Obcych (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Zelenyuk V., Zheka V. (2006), Corporate Governance and Firm's Efficiency: The Case of a Transitional Country, Ukraine, "Journal of Productivity Analysis" vol. 25, nr 1.
 38. Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, wyd. VII, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu