BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czy raport roczny może ostrzec przed ryzykiem?
Can Annual Report Alert Abort the Risk?
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 251-266, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie z działalności, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Finanse przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny
Management commentary, Enterprise risk, Enterprise finance, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zakresu, w jakim aktualne przepisy wymagają ujawniania informacji na temat ryzyka oraz wskazano postulaty odnośnie obowiązku publikowania sformalizowanego raportu na temat ryzyka. Wskazano aktualne regulacje rachunkowości i dobre praktyki władztwa korporacyjnego, które wiążą się z kwestią ujawniania informacji na temat ryzyka. W pierwszym obszarze omówiono przepisy odnoszące się do sprawozdania finansowego (w tym nade wszystko założenie kontynuacji działania, zasadę ostrożnej wyceny i wymogi informacyjne w zakresie instrumentów finansowych) oraz do sprawozdania z działalności. Drugi aspekt dotyczy wymogu dokonywania (i ujawniania) przez radę nadzorczą oceny systemu zarządzania ryzykiem oraz publikowania informacji o funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej. Artykuł przedstawia także propozycje sporządzania odrębnego raportu na temat ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The paper presents current accounting regulations and corporate governance guidelines concerning the disclosure of risks. The first area covers financial statement issues (going concern, prudence, disclosure about financial instruments) and management commentary (OFR). Second area deals with the requirement for the supervisory board to assess the risk management system (and publish this assessment) and to disclose the information about internal control. Second part of the paper presents the proposal of a separate risk report. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. An Act to Protect Investors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosures Made Pursuant to the Securities Laws and for Other Purposes (Sarbanes-Oxley Act of 2002), HR 3767
 2. Auditing Practices Board (2008), Going Concern Issues During the Current Economic Conditions, APB Bulletin, 2008/10, December
 3. Cadbury (1992), Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance Gee and Co. Ltd., London
 4. COSO (1992), Internal Control - Integrated Framework
 5. Financial Reporting Council (2003), Audit Committees and Combined Code Guidance. A Report and Proposed Guidance by FRC -Appointed Group Chaired by Sir Robert Smith
 6. Financial Reporting Council (2008), An Update for Directors of Listed Companies: Going Concern and Liquidity Risk, November
 7. GPW (2007), Dobre praktyki Spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
 8. Hampel (1998), Report of the Committee on Corporate Governance, Gee and Co. Ltd., London
 9. ICAEW (1997), Financial Reporting of Risk. Proposals for a Statement of Business Risk, London
 10. ICAEW (1999), No Surprises. The Case for Better Risk Reporting, London
 11. ICAEW (2002), No Surprises. Working for Better Risk Reporting, London
 12. Institute of Chartered Accountants in Ireland (2009), Going concern considerations in the current economic environment. Challenges facing preparers and users of financial statements, Representation and Technical Policy, February
 13. International Accounting Standards Board (2007), International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2007, London
 14. International Auditing and Assurance Standards Bard (2009), Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment, Staff Audit Practice Alert, January
 15. Jones M.E., Sutherland G. (1999), Implementing Turnbull, ICAEW, London
 16. Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz. 259.
 18. The Combined Code on Corporate Governance, June 2008
 19. Turnbull N. (1999), Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code, ICAEW, London
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu