BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Barwacz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego : w świetle badań empirycznych
The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms in Public Sector' Companies : in Empirical Research
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 209-224, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Sektor publiczny, Przedsiębiorstwo komunalne, Badania naukowe
Corporate governance, Public sector, Utility plant, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano specyfikę nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw komunalnych na tle problemów sektora publicznego. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące efektywności mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. Omówiono kierunki doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the specificity of the corporate governance of municipal firms in the view of the problems of the public sector. It also presents result of empirical research concerning effectiveness of the mechanisms of the owner's supervision of municipal firms. The final part of the article presents the directions of the improvement of the corporate governance of these firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barwacz K. (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, maszynopis rozprawy doktorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  2. Dixit A. (1998) Making of Economic Policy, "MIT Press Massachusets Institute of Technology".
  3. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  4. Kozioł K., Barwacz K. (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Kozioł L., Zych W. (2009), System nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 1(12), Tarnów.
  6. Polszakiewicz B. (2007), Lad instytucjonalny w gospodarce, Ekonomia i Prawo. Materiały konferencyjne Katedry Ekonomii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.
  7. Stabryła A. (2001), Podstawy zarządzania firmą modele metody i praktyka, Wyd. Antykwa, Kraków Kluczbork.
  8. Turowski B. i Wysocki S. (2002), Standardy usług publicznych. UNDP/Projekt Umbrella, Warszawa.
  9. Wojtyna A. (2005), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu