BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejka Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym jako czynnik zwiększający przejrzystość spółki
Real-time Reporting as a Tool to Increase Corporate Transparency
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 167-180, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość, Rynek kapitałowy, Jakość informacji
Reporting, Capital market, Information quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zarysowanie koncepcji sprawozdawczości w czasie rzeczywistym, dzięki której zarzut nieaktualności informacji stałby się niezasadny. Autor podejmuje próbę identyfikacji potencjalnych korzyści, jakie może przynieść zmiana w dotychczasowym sposobie publikowania informacji finansowych przez spółki. (fragment tekstu)

The article looks at the new way of corporate reporting to stakeholders. Real-time reporting is supposed to increase companies' transparency and thus to provide more reliable information for stakeholders. The benefits should occur as a greater stability on stock markets and rebuilding public trust to corporate reporting. Currently however, there are more questions and problems to be solved than there are answers and solutions. The article discusses possible advantages of real-time reporting and points out a lot of problems and impediments in implementing the idea. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 21st Century Disclosure Initiative, SEC, 15.10.2008, www.sec.gov (dostępne 15.03.2009).
 2. Big Four in call for real-time accounts, Financial Times, 8.11.2006, www.ft.com (dostępne 20.03.2009).
 3. Biithe, Mattli (2008), Assessing the IASB: Results of a Business Survey about International Financial Reporting Standards and IASB's Operations, Accountably and Responsiveness to the Stakeholders, http://www.duke.edu/web/standards/ (dostępne 25.03.2009).
 4. Botosan, Ch. A. (1997), Disclosure level and the cost of equity capital, Accounting Review, July 1997, Vol. 72 Issue 3.
 5. Bruce R., Corporate governance: Day in day out, Financial Director, 25 Jan 2007, http://www.financialdirector.co.uk/ (dostępne 10.03.2009).
 6. Business Transparency in a Post-Enron World, "CIMA Executive Briefing", sierpień 2002.
 7. Chan S. H., Wright S. (2007), Feasibility of More Frequent Reporting: A Field Study Informed Survey of In-Company Accounting and IT Professionals, Journal of Information Systems, Vol. 21. No. 2, Fall 2007.
 8. Completing the February 2006 Memorandum of Understanding: A progress report and timetable for completion, September 2008, FASB, http://www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml (dostępne 27.03.2009).
 9. Concept Paper On Equivalence Of Certain Third Country GAAP And On Description Of Certain Third Countries Mechanisms Of Enforcement Of Financial Information, 25.06.2004, The Committee of European Securities Regulators, www.cesr-eu.org (dostępne 25.03.2009).
 10. DiPiazza Jr. S. A., Eccles R. G., Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting, John Wiley and Sons, 2002, s. 9-10.
 11. Eccles R. G., Herz R. H., Keegan E. M., Phillips D. M. H., The ValueRe-porting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley and Sons, 2001.
 12. Elliot K., Twenty First Century Assurance, Auditing: Journal of Practice and Theory, Vol. 21, No.l, March 2002.
 13. Flowerday S., Rossouw von Solms, Mandela N., Continuous auditing: verifying information integrity and providing assurances for financial reports, Computer Fraud & Security, July 2005.
 14. Formal Mandate To CESR For Technical Advice On Implementing Measures On The Equivalence Between Certain Third Country GAAP And IAS/IFRS, Komisja Europejska, 25.06.2004, ec.europa.eu (dostępne 25.03.2009).
 15. Global capital markets and the global economy: a vision from the CEOs of international audit networks, Listopad 2006, www.deloitte.com (dostępne 20.03.2009)
 16. Hunton J. E., Wright A. M., Wright S., Continuous Reporting and Continuous Assurance: Opportunities for Behavioral Accounting Research, Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol 1. 2004.
 17. Lester W. F. (2007), XBRL: The new language of corporate financial reporting, Business Communication Quarterly, Vol. 70, No. 2, 226-231.
 18. Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 19. McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance, Mc-Kinsey&Co. 2002.
 20. Prohs D. E. (2002), Periodic Financial reporting - A Relic of the Past?, Journal of Corporation Law, Spring 2002.
 21. Real-time to kill, Financial Director, Jul/Aug 2007, www.financialdirector.co.uk/ (dostępne 10.03.2009)
 22. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/71/WE w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam oraz w sprawie projektu decyzji Komisji z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 23.10.2008, http://www.europarl.europa.eu (dostępne 25.03.2009).
 23. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L340, eur-lex.europa.eu (dostępne 25.03.2009).
 24. SEC mandates 500 U.S. firms to adopt XBRL, Reuters, 11 luty 2009, http://www.reuters.com (dostępne 21.03.2009).
 25. Short-termism Survey Report, CFA Institute Centre for Financial Market Integrity, Maj 2008. www.cfainstitute.org (dostępne 20.03.2009).
 26. Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, IOSCO, Listopad 2001,s.2-5.
 27. Vasarhelyi M. A., Alles M. G., Kogan A., Principles of Analytic Monitoring for Continuous Assurance, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2004, Vol. 1.
 28. Williams P., Continuous Auditing and Reporting The Fourth World Symposium, Information Systems Control Journal, Volume 5, 2002, www.isaca.org (dostępne 25.03.2009)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu