BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salachna Joanna M.
Tytuł
Kontrola Regionalnych Izb Obrachunkowych a usprawnianie zarządzania finansami lokalnymi
The control of Regional Audit Committees and efficiency of local finance management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 1, s. 160-172, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Regionalne izby obrachunkowe, Finanse lokalne, Kontrola finansowa, Zarządzanie finansami
Regional chambers of accounts, Local finance, Financial control, Financial management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjnie funkcja kontrolna realizowana przez regionalne izby obrachunkowe (RIO) kojarzona była z egzekwowaniem legalności procesów podejmowania decyzji finansowych w samorządach. Przeprowadzona w opracowaniu analiza prowadzi do wniosku, że w obecnych warunkach należy rozszerzyć jej rozumienie, ponieważ RIO oddziałują także na wzrost sprawności zarządzania finansami lokalnymi. (abstrakt oryginalny)

Control, which is regarded as an essential stage of management, can render local finance management more efficient. Controlling the functioning of Regional Audit Committees (RAC) was traditionally matched with executing the legality of financial decisions made by local government units. The analysis conducted in this article comes to the conclusion that in the present circumstances we should enlarge the meaning of this function, because RAC can increase and really do increase local finance government efficiency. The decisions made directly through this control influence the manager's competences and motivation. Yet, indirectly RAC are forming up the legal system of local finance and therefore indirectly contribute to the rise of local finance management efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
  2. Krawczyk R.P., (2003), Regionalne Izby Obrachunkowe - pozycja konstytucyjna i jej uwarunkowania ustawowe, [w:] B. Cybulski, S. Srocki (red.), Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003, KR RIO, Wrocław.
  3. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa.
  4. Ruśkowski E., (2001), Finanse lokalne (zarys wykładu), WSFiZ w Siedlcach, Siedlce.
  5. Ruśkowski E., (2004), Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  6. Salachna J.M., (2006), Kontrola gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne Izby Obrachunkowe, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  7. Sochacka-Krysiak H. (red.), (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.
  8. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku, (2006), KR RIO, Warszawa.
  9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  10. Storczyński J., (2006), Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Chorzów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu