BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Ryszard
Tytuł
Szkolenie i doskonalenie personelu jako komponent zarządzania jakością w niepublicznych zakładach ochrony zdrowia
Staff Training as a Component of Quality Management in Public Health Centres
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 539-549, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Szkolenie pracowników
Quality management, Health care institution, Manpower training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polski system ochrony zdrowia jest obecnie w obliczu dylematu utrzymania status quo lub prywatyzacji częściowej lub całkowitej. W celu zaspokojenia rosnących oczekiwań polskich pacjentów, konieczne jest ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania jakością, w szczególności w sektorze publicznym. Jednym z elementów, który zapewni skuteczne funkcjonowanie tego systemu, jest szkolenie personelu, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy oraz kadry kierownicze. Procesy i procedury szkolenia powinny być planowane i wykonywane rutynowo, a do prowadzenia szkoleń wynajmowani specjaliści zarządzania jakością. Głównym celem szkolenia personelu, powinno stać się skuteczne przygotowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków zawodowych zgodnie z procedurami i przepisami. Każde szkolenie powinno być oceniane pod względem skuteczności, a cena taka opierać się na kontroli i badaniu satysfakcji wśród pracowników, a w dalszej kolejności wśród pacjentów.

A modern company needs to employ new methods and techniques of management to keep up with the changes taking place in the contemporary world. The domain that people are particularly concerned about is the Health System that is why in the days of market economy, a patient has become the centre of all the activities of medical establishments. The Polish Heath System is now facing a dilemma of maintaining the past status quo and biding its time or privatising partly or completely. In order to meet the forever rising expectations of the Polish patients, it is necessary to constantly improve the system of quality management, particularly in the public sector. One of the components that secures effective functioning of that system is staff training, where all the employees as well as chief executives undergo the training. The processes and procedures of the training sessions must be planned and performed routinely. To conduct training, specialists or quality management executives are commissioned. Each training guarantees that the workers consciously and collectively participate in achieving their company's aims. The main objective of staff training is to efficiently prepare employees to carry out their professional duties according to the procedures and regulations. The trained staff will also receive guidelines for the running of quality system documents and external audits which will lead to heightened customer satisfaction. Each training should be evaluated in terms of its effectiveness. Evaluation is based on audits and satisfaction surveys conducted among the employees and, above all, patients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 2. Barney J., Griffin R. W., The management of organizations, Houghton Mifflin, Boston 1992.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Jankowiak R., Koncepcja zarządzania jakością usług medycznych, [w:] Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 5. Jankowiak R., Zarządzanie jakością wg norm ISO 9001:2000 w firmie " Euromed" sp. z o.a., Koszalin-Mielno 2003.
 6. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 7. Kreier E., Łuczak J., ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, t. 1-3, Wydawnictwo Forum, Poznań, stan z czerwca 2003 r.
 8. Kudła Sz., Efektywność gwarantowana, czyli praktyka pomiaru skuteczności szkolenia, materiały szkoleniowe Centrum Szkolenia JET.
 9. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 10. Norma PN-EN ISO 9000:2005. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2006.
 11. Norma PN-EN ISO 9001:2001. Wymagania, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2001.
 12. Norma PN-EN ISO 9004:2001. Wytyczne dotyczące doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością,, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2001.
 13. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2003.
 14. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 15. Ruta M., Zasoby ludzkie w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000 w prywatnej lecznicy chirurgicznej "Praxis " Spółka z o.o, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu