BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywna polityka na rynku pracy w Polsce
Active Policy on the Labour Market in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 39-47, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Usługi, Doradztwo zawodowe, Pracodawcy, Rynek pracy
Unemployment, Services, Careers advice, Employers, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na tej części polityki rynku pracy, która dotyczy pomocy dla osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, oraz osób młodych korzystających ze wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego. Szczególnie ważną rolę do spełnienia w zakresie tych działań mają instytucje i organizacje wspierające działania służb zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia odgrywają decydującą rolę w polskim systemie instytucji rynku pracy. Podstawowym celem działalności służb jest wysoka jakość pracy, rozwój zasobów ludzkich, pełne i produktywne zatrudnienie oraz wzmacnianie integracji i solidarności społecznej.(abstrakt oryginalny)

The study focused on this part of labour market policy, which considers support for unemployed, people with risk of unemployment as well as young people using support within the career advice services. Institutions and organizations supporting employment services play the special role within these activities. Public state employment services play the main role in the Polish system of labour market. The main goals of the services activity are high quality labour, human resources development, complete and effective employment as well as supporting social integration and solidarity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.), 2004: Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe. Biblioteka Pedagogiki Pracy, tom 128, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 2. Charakterystyka OHP [w:] www.ohp.pl.
 3. Drejerska N., Sawicka J., 2008: Unemployment of rural inhabitants as a disadvantageous factor of local and regional development. Acta Sei. Pol. Oeconomia 7(1) 2008, Warszawa.
 4. EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Informator 2007, Warszawa.
 5. Europejskie służby zatrudnienia [w:] www.up.warszawa.pl.
 6. Hybel J., 2003: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Informacja o bezrobociu we wrześniu 2008, Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008.
 8. Kacprzak M., 2008: Aktywne formy rozwiązywania problemów bezrobocia na przykładzie działań powiatowych urzędów pracy, [w:] Sawicka J., (red.) Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, badania empiryczne, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 9. Kacprzak M., 2007: Poradnictwo zawodowe w działaniach Urzędu Pracy w Piszu, Roczniki Naukowe SERIA, Tom IX, Zeszyt 2, Poznań.
 10. Krajowy Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2008 г., Wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 11. Lelińska K., 2006: Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Wyd. OHP, Warszawa.
 12. Sawicka J., 2004: Polska w Unii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe, Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 14. Trzeciak W., 2004: Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego, [w:] Bednarczyk H., Figur-ski J., Żurek M. (red.): Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe. Biblioteka Pedagogiki Pracy, tom 128, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 15. Usługi i instrumenty rynku pracy [w:] www.up.warszawa.pl.
 16. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001, z późn. zm.
 17. Woźniak В., 2008: Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Zatrudnienie w Polsce 2007, Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu