BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz A.
Tytuł
Uwarunkowania systemu regulacji w Unii Europejskiej w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym
Determinants of the system regulations in the European Union as regards services provided in general interest
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 59-66
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, System gospodarczy, Globalizacja, Usługi
Legal regulations, Economic system, Globalization, Services
Abstrakt
Według autora problem usytuowania regulatora (źródła uregulowań) stosunków w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym jest w swej naturze złożony, wielowymiarowy, ewoluujący wraz z naturą rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz otoczeniem międzynarodowym. Zdaniem autora na uplasowanie kompetencyjnych prerogatyw należy spojrzeć poprzez ustalenia oraz wnioski poczynione na gruncie: 1) uwarunkowań cywilizacyjnych współczesnych systemów gospodarczych, a zwłaszcza na realizowane przez państwo poczucie odpowiedzialności społecznej w postaci określonej formy „państwa dobrobytu", 2) teorii organizacji i zarządzania w zakresie centralizacji oraz decentralizacji, 3) zachodzących procesów globalizacji oraz 4) doświadczeń w zakresie zasady pomocniczości (subsydiarności).

The text - considering: (1) civilization conditioning of contemporary economic systems, (2) theory of organization and managing, (3) the processes of the globalization, (4) supportness principle - is justifying national situating the regulator of relationships in the scope of the general interest services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, red. T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski 2006.
 2. K.J. Błachut, Socjalna gospodarka rynkowa, "Ekonomista" 1989, nr 3, s. 496.
 3. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej, Lublin 2002, s. 71-93.
 4. K. Grimm, Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Fundacja Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
 5. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998, s. 11.
 6. R. Haque, M. Harrop, S. Breslin, Comparatwe Government and Politics. An Introduction, Howndmills-Basingtoke Macmillan, New York 1998, s. 5.
 7. H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1. 8 Tamże, s. 13.
 8. K.A. Kłosiński, M. Janoś-Kresło, Europejska dyskusja dotycząca regulowania usług interesu ogólnego w kontekście interesów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, wrzesień 2008.
 9. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Gebethner i Wolf, Kraków 1935, s. 154.
 10. E. Popławska, Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 80.
 11. H.A. Simon, Administrative Behavior. A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization, The Free Press/Colier Macmillan Publishers, London 1959, s. 23.
 12. A. Streżyńska, Usługi ogólnego interesu ekonomicznego z punktu widzenia komunikacji elektronicznej, w: Usługi interesu ogólnego wokół Zielonej i Białej Księgi Komisji Europejskiej z polskiej perspektywy, Niebieskie Księgi nr 10, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 58.
 13. Subsydiarność, red. D. Mielczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 35.
 14. J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 410.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu