BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudrycka Izabella
Tytuł
Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie konwergencji rozwoju regionalnego
Importance of absorption of European Funds in the process of regional development convergence
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 67-78, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Konwergencja regionalna, Fundusze unijne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Poziom życia
Regional development, Regional convergence, EU funds, Social economic development, Living standard
Abstrakt
W artykule przedstawiono regionalne zróżnicowanie produktu krajowego brutto (PKB) i nominalnych dochodów brutto znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych (NDG) w przeliczeniu na l mieszkańca. Pierwszą kategorię można traktować jako syntetyczny miernik rozwoju, drugą zaś jako syntetyczny miernik poziomu życia1. Ponadto przeprowadzono analizę oddziaływania napływu funduszy europejskich na rozwój regionów, a zwłaszcza analizę problemu konwergencji rozwoju regionalnego (analiza obejmuje lata 2001-2007). Oczywiste jest bowiem dążenie do niwelowania nadmiernych różnic w rozwoju poszczególnych regionów, a zwłaszcza różnic w warunkach bytu ludności. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author presents the regional differentiation of the Gross Domestic Product (GDP) and households' per capita nominal gross disposable income (NGDI). Moreover, there is carried out an analysis of impact of influx of EU funds on development of the regions, and, particularly, an analysis of the problem of convergence of the regional development (the analysis covers the period of 2001-2007), as there is an apparent strive to level excessive differences in development of individual regions, especially differences in population's living conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
  2. I. Kudrycka, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój w latach 2004-2006, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Kraków 2009.
  3. I. Kudrycka, The Role of Management in the Absorption of European Funds by the Regions of Poland, w: New Trends & Challenges in Management, Concepts of Management, red. E. Weiss, Warszawa 2008.
  4. Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w 2004-I poł. 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2008.
  5. J.H. Theil, Economic Forecasts and Policy, North-Holland, Amsterdam 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu