BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojkin Bogdan, Witczak Joanna
Tytuł
Konsument na rynku żywności ekologicznej
Consumer in the market for ecological foods
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 79-86
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Konsumpcja żywności, Świadomość konsumenta, Rolnictwo ekologiczne
Organic food, Food consumption, Consumer awareness, Ecological agriculture
Uwagi
Zawiera rysunek: Świadomość znaczenia pojęcia „żywność ekologiczna” a deklarowana wiedza respondentów na temat odżywiania.
Abstrakt
Autorzy, omawiając wyniki badań własnych i innych badań z tego obszaru, opisują konsumentów żywności ekologicznej oraz świadomość pojęcia „żywność ekologiczna” wśród konsumentów. Zajmują się także kwestią cech, jakimi taka żywność powinna się charakteryzować według nabywców i opakowań takich produktów. Autorzy przedstawiają również rozwój rynku i konsumpcji żywności ekologicznej.

In the article, the authors presented - based on results of their own and other surveys - a description of consumers of ecological foods, awareness among consumers of the notion of 'ecological foods', what features of those foods are important for purchasers thereof and what there should be packaging of ecological agricultural products (features thereof). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Burger, A. Sadowski, Raport: Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1994.
 2. F.G. Crane, Profiling the Health Food Store Shoper, "Journal of Food Products Marketing" 1993, No 2 (1).
 3. A. Davies, A.J. Titterington, C. Cochrane, Who Buys Organic Food? A Profile of the Purchasers of Organic Food in Northern Ireland, "British Food Journal" 1995, No 97 (10).
 4. K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów żywności - kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa 2005, s. 200-201.
 5. Ch. Hagner, U. Bokelmann, B. Riekemann, Warum und zu welchem Preis werden Oekoprodukte gekauft?, "Oekologie&Landbau" 1996, Vol. 24, No 3.
 6. U. Hamm, Promotion Strategies and Arguments for Organic Food in European Countries, Procedings of the Conference Organic Food and Farming - Towards Partnership and Action in Europe, 10-11.05.2001, Copenhagen, Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries.
 7. R. Hasslinger, Public Awareness for Organic Products: "But BIO, Please", European Summer Academy on Organic Farming, Lednice, Czechy, 21-23.05.2001.
 8. D. Jolly, Differences Between Buyers and Nonbuyers of Organic Produce and Willigness to Pay Organic Price Premiums, " Journal of Agribusiness" 1994, Vol. 9, No 1.
 9. W. Karwowska, Postawy kobiet ciężarnych i matek małych dzieci wobec kształtującego się rynku produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, SGGW, Warszawa 2000.
 10. K. Kyriakopoulos, P.A.M. Ophuis, A Pre-purchase Model of Consumer Choice for Biological Foodstuff, "Journal of International Food&Agribusiness" 1997, No 8(4).
 11. J. McCluskey, A Game Theoretic Approach to Organic Foods: An Analysisn of Asimetric Information and Policy, "Agricultural and Resource Economics Review" 2000, No 29(1).
 12. M. Meier-Ploeger, A. Fricke, R. von Alvenslebe, Analyse der Nachfrage nach Bioprodukten. Erschienen in der Reihe Marketing der Agrar-und Erndhrungswirtschaft, Wischenschaftsverlag Vauk, Kiel 1993.
 13. L. Narojek, Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, "Prace Instytutu Żywności i Żywienia" 1993, nr 63.
 14. Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. Komunikat z badań 2000, www.cbos.com.pl
 15. Organic Food and Beverages: World Supply and Major European Markets, International Trade Center, Geneva 1999.
 16. D. Pearson, Why do Consumers Choose Organic Food? A Model Based on a Review of Empirical Research, Proceedings of the 12th IFOAM Scientific Conference, Mar del Plata, Argentina 15-19.11.1998.
 17. S. Pilarski, Rynek żywności ekologicznej, Łomża 2003, s. 16.
 18. G. Roody, C.A. Cowan, G. Hutchinson, Consumer Attitudes and Behaviour to Organic Foods in Ireland, "Journal of International Consumer Marketing" 1998, Vol. 9, No 2.
 19. M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, Zachowania rynkowe konsumentów żywności ekologicznej, w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, red. K. Gutkowska, I. Ozimek, SGGW, Warszawa 2000.
 20. G. Thompson, International Consumer Demand for Organic Foods, "Hortechnology" 2000, No 10 (4).
 21. H. Torjusen, G. Lieblein, M. Wandel, Ch. Francis, Food System Orientation and (quality Among Consumers and Producers of Organic Food in Hedmark Country Norway, "Food Quality and Preference" 2001, No 12.
 22. S. Urban, Ekomarketing produktów spożywczych, "Zdrowa Żywność-Zdrowy Styl Życia" 1996, nr 3 (33).
 23. R. von Alvensleben, Ecological Aspects of Food Demand: The Case of Organic Food in Germany, AIR-CAT 4"1 Plenary Meeting: Health, Ecological and Safety Aspects in Food Choice 1998.
 24. M. Wandel, A. Bugge, Environmental Concern in Consumer Evaluation of Food Quality, "Food Quality and Preference" 1996, Vol. 8.
 25. H. Willer, M. Yussefi, The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2007, International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM, Bonn, Gennany & Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland 2007.
 26. E. Zysnarska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi w Polsce, UMK, Toruń 1997.
 27. S. Żakowska-Biemans, K. Gutkowska, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2003, s. 158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu