BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzik Bogusław
Tytuł
Próba oceny trafności prognoz koniunktury handlowej w latach 1993-2008
An Attempt to assess correctness of forecasts of trade outlook, 1993-2008
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 4-5, s. 86-94, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Prognozowanie, Prognozy gospodarcze, Przedsiębiorstwo handlowe
Business trends, Forecasting, Economic forecast, Commercial enterprises
Abstrakt
Według autora badania trafności miesięcznych prognoz koniunktury handlowej (prowadzone przez 180 miesięcy) wskazują na dość zróżnicowane umiejętności przedsiębiorstw handlowych w zakresie prognozowania za pomocą testu koniunktury. Okazuje się, że wyraźnie lepsze wyniki, sięgające niekiedy nawet 90%, uzyskiwały przedsiębiorstwa małe oraz z branży żywnościowej. Tymczasem najmniej trafne prognozy koniunktury formułowano w przedsiębiorstwach dużych oraz z branży pojazdów mechanicznych. Autor podaje, że średnio trafność prognoz koniunktury handlowej była umiarkowana, np. typ koniunktury odgadywano ze skutecznością prawie 80%, a siłę koniunktury - 50%. Jego zdaniem są to wyniki lepsze od prognoz koniunktury giełdowej, mimo na pewno bardziej skromnego sztafażu metodycznego. Z badań autora wynika również, że trafność prognoz koniunktury handlowej jest gorsza od trafności prognoz koniunktury budowlanej czy bankowej, ale lepsza od trafności prognoz koniunktury przemysłowej.

In the article, the author presents the results of the survey on correctness of forecasts of the monthly trade outlook formulated by the CSO in 1993-2008. Based on 180 monthly series of statistical data, there is verified correctness of 4 procedures of forecasting the monthly business outlook related to all 9 types of trade enterprises presented in the CSO statistics as well as 3 variables, for which the CSO formulates forecasts and evaluations. There are taken into account four characteristics of business condition: a type, dynamics, strength and correlation. The results obtained suggest that clearly better results, reaching sometimes even 90%, were obtained by small enterprises and those from the food sector. The least correct forecasts of business condition were formulated at large enterprises and at those from the motor vehicle sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie koniunktury gospodarczej, GUS, Warszawa 2007, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu