BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubańska Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena współpracy z hipermarketami - opinie producentów owoców i warzyw
Evaluation of Cooperation With Hypermarkets Chains in Opinion of Fruits and Vegetables Producers
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 65-76, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Hipermarkety, Współpraca z producentem, Warzywa
Fruit, Hypermarkets, Cooperation with manufacturer, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawienie się zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych w Polsce w latach 90. spowodowało przemiany w systemach dystrybucji żywności. Nastąpiło skrócenie niektórych kanałów, szczególnie w zakresie artykułów FMCG. Zagraniczne koncerny handlowe, dążąc do optymalizacji transakcji, a jednocześnie dysponując dużym potencjałem ekonomicznym nawiązują kontakty bezpośrednio z producentami, także z producentami rolnymi, pomijając szczebel hurtu. Interesującym elementem współpracy są korzyści i zagrożenia, które dostrzegają producenci owoców i warzyw. W artykule przedstawiono opinie producentów owoców i warzyw dostarczających swoje produkty do hipermarketów. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dostawcy dostrzegają znacznie więcej aspektów pozytywnych niż negatywnych. Największymi zaletami współpracy z hipermarketami okazały się być stabilność zbytu dużych partii towaru oraz pewność zapłaty. Najistotniejszymi przeszkodami we współpracy z tym odbiorcą są zbyt niskie ceny podczas promocji oraz zbyt wysokie opłaty z tytułu dostarczania.(abstrakt oryginalny)

Emergence of foreign chains of super- and hypermarkets in Poland in 1990's resulted in major changes in food distribution systems. Several channels, especially concerning FMCG were shortened. Foreign trade chains, aspiring to optimize transactions and possessing great economic potential, established direct contacts with producers, including agricultural producers, passing over the wholesale level. Opportunities and threats perceived by fruits and vegetables producers are an interesting element of the cooperation. This research shows that the main advantages for fruits and vegetables producers to deliver to hypermarkets are: certainty of payment, sale of large batches of goods as well as certainty and stability of the market. Main disadvantages are: low prices during promotions and high charges.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chwałek J., 1993: Nowoczesny sklep. WSiP, Warszawa.
  2. Grochulski L., 2003: Raport Strategiczny FMCG 2003: Coraz więcej sklepów. Poradnik Handlowca 4/03.
  3. Krawczyk A., 2005: Zagraniczne sieci handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe na rynku artykułów żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Seria, Zeszyt 3, Warszawa.
  4. Kurek A., 2007: EUREPGAP - zasady certyfikacji i ich realizacja w praktyce. Acta Sei. Pol. Oeconomia nr 6 (3) 2007, Warszawa.
  5. Urban S., Szlachta K., 2000: Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Witek J., Frankowska M., 1999: Dyktatura sieci handlowych a kształtowanie współpracy w kanałach dystrybucji [w:] Materiały Konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzenie europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu