BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie funduszy unii europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego
The Role of the European Union Funds in the Local Development Support
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 77-87, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Gmina, Rozwój lokalny, Finanse samorządu terytorialnego
Structural funds, District, Local development, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają fundusze strukturalne UE w kreowaniu rozwoju lokalnego. Do pomiaru znaczenia funduszy UE wprowadzono wskaźnik partycypacji inwestycyjnej. Określono również udział wykorzystanych przez gminy środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE, w prowadzonych przez nie przedsięwzięciach rozwojowych. Badania wykazały, że relatywnie więcej środków finansowych na inwestycje przeznaczają gminy wiejskie. Na podstawie uzyskanych wyników badań dowiedziono, że średni udział środków finansowych pochodzących z funduszy UE, w prowadzonych inwestycjach służących rozwojowi lokalnemu, wyniósł 14,85%.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of the EU structural funds in conducted in communes investment projects. Creating local development was the main objective of these investments. In order to the measurement of the EU structural funds meaning for the local development, the indicator of investment participation (% of the EU funds in total value of investments) was used. Also the share of the EU funds utilized by the communes in total costs of development projects was described. The conducted examinations showed that rural communes were allocating for investments relatively more financial resources from their budgets then the urban-rural ones. Basing on the research results, it is proved, that average share of co-financing coming from EU-funds in conducted so far investments serving the local development had amounted 14.85 percent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babuchowska К., Kisiel R., 2006: Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Sei. Pol. Oeconomia, (2)2006, s. 5-15.
  2. Białek J., 2006: Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw na inwestycje służące ochronie środowiska w Polsce, Acta Sei. Pol. Oeconomia, 5 (1) 2006, s. 5-14.
  3. Borowy M., Sawicka J., 2007: Działania wspierające ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego w Polsce na przykładzie pilotażowego programu Leader+, Acta Sei. Pol. Oeconomia, (1)2007, s. 5-14.
  4. Czyszkiewicz R., 2003: Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(12)/2003, Wyd. Naukowe "Scholar", s. 80.
  5. Owsiak S., 2005: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.
  6. Strzelecki A., 2007: Finansowe instrumenty zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego w podregionie włocławskim, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, Białystok, s. 174.
  7. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 2001: Atrakcyjność inwestycyjna miast, "Wspólnota", nr 2, s. 4-8.
  8. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 г., Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu