BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schuller Bernd-Joachim (University of Skövde, Sweden)
Tytuł
Living Standard and Quality of Life in the EU and the Membership Candidate Countries
Standard i jakość życia w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 89-102, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Standard życia, Syntetyczny wskaźnik poziomu życia, Rozkład dochodów, Jakość życia
Standard of living, Synthetic indicator of living standards, Income distribution, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano dyskusji i analizie standard życia oraz jakość życia w 32 państwach europejskich. W celu wyrażenia standardu jakości życia zastosowano Produkt Krajowy Brutto per capita wyrażony parytetem siły nabywczej oraz Wskaźnik Rozwoju Społecznego z UNDP, zawierający wspomniany wyżej wskaźnik PKB oraz oczekiwaną długość życia wraz ze wskaźnikiem solaryzacji. Jakość życia została wyrażona Wskaźnikiem Jakości Życia i zawiera 9 różnych aspektów. Co więcej, zbadano możliwy wpływ rozkładu dochodów na PKB per capita oraz Wskaźnik Rozwoju Społecznego. Wyniki obliczeń statystycznych wskazują wysokie i pozytywne korelacje pomiędzy zmiennymi: PKB per capita, oczekiwaną długością życia oraz wskaźnikiem skolaryzacji. Także rankingi 32 państw dotyczące Wskaźnika Rozwoju Społecznego, PKB per capita wyrażonego parytetem siły nabywczej oraz Wskaźnika Jakości Życia cechowały wysokie i pozytywne korelacje. Jak wysoce ważny jest rozkład dochodów? Podczas, gdy korelacje pomiędzy różnymi zmiennymi rozkładu dochodów są wysokie, korelacje pomiędzy rozkładem dochodów oraz PKB per capita i Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego nie okazały się istotne.(abstrakt oryginalny)

In this paper living standards and quality of life in 32 European countries are described and discussed. To express living standards, both Gross domestic product per head of population in purchasing power parities (GDPpcPPP) and the Human development index (HDI) from the UNDP, consisting of GDPpcPPP, life expectancy at birth and an education index are used. Quality of life is expressed by the Quality of life index (QLI) from the Economist and consists of 9 different aspects. Furthermore, the author investigated the possible importance of the income distribution for GDP pc and HDI. The results of some statistical calculations showed that there are high and positive correlations between GDP pc, life expectancy at birth and an education variable. Because of the construction of HDI, even the correlations between these variables and the index are high. Furthermore the rankings between the 32 countries, regarding HDI, GDP pc PPP and QLI have high and positive correlations. How important is income distribution? While the correlations between different income distribution variables are high and have the expected signs, the correlations between income distribution on one hand and GDP pc and HDI on the other hand had the expected signs, but are not significant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyond GDP (2007) Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations, International Conference, Brussels 2007.
 2. European Commission, European Economy, different years.
 3. European Commission (1993), European Economy, no 54, Luxembourg.
 4. European Economy, No 54, 1993.
 5. Johnson C, 1990: Measuring the Economy, Penguin Books, London.
 6. Koreleski D., 2007: Living Standrad VS Life Quality, Acta Sei. Pol. Oeconomia 6 (3) 2007.
 7. OECD (2007), Labour Force Statistics 1986-2006, Paris.
 8. OECD (2008), Fact Book Economic, Environmental and Social Statistics, Paris.
 9. OECD (2008), National Accounts of OECD Countries Volume I, Main Aggregates 1995-2006, Paris.
 10. Porter M.E., Sala-i-Martin X., Schwab K., 2007: The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum, Geneva (quoted as WEF, 2007).
 11. Presidency Conclusions (2000), Lisbon European Council, 23 and 24 march 2000.
 12. Schuller, В.-J., 2008: Living Standard VS Life Quality By Dariusz Koreleski - A Comment, Acta Sei. Pol. Oeconomia 7 (1) 2008.
 13. The Economist (2006 and 2007), The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index.
 14. Trabold-Nübler H., 1991: The Human Development Index - A New Development Indicator? Inter-economics, September/October 1991.
 15. United Nations Development Programme (UNDP) (2007), Human Development Report 2007/2008.
 16. Vogel J., Wolf M., 2004: Sverige i täten, Index för internationella välfärdsjämförelser, SCB, Stockholm (Sweden at the top, Index for international comparisons of welfare, Swedish Statistics).
 17. Von Hagen J. е.a. 2002: The Lisbon Review 2002-2003, An Assessment of Policies and Reforms in Europe, World Economic Forum, Geneva (quoted as WEF, 2002).
 18. Weil D.N., 2009: Economic Growth, 2nd edition, Boston, Pearson International Edition.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu