BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena wartości rynku obowiązkowych ubezpieczeń upraw w rolnictwie polskim w świetle ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Assessment of the Value of Compulsory Insurance of Crops in Polish Agriculture in the Light of the Act on Subsidies to Insurance of Crops and Farm Animals
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 103-109, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia obowiązkowe
Agriculture insurance, Insurance premium, Compulsory insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z metod zarządzania ryzykiem jest ubezpieczenie upraw i produkcji zwierząt, które dotychczas było ubezpieczeniem dobrowolnym. Od lipca 2008 roku charakter ubezpieczeń upraw zmienił się na obowiązkowy w odniesieniu do rolników korzystających z dopłat bezpośrednich. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia potencjalnej wielkości składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem upraw, które mogą zostać zebrane przez zakłady ubezpieczeń w związku z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia. Oszacowano przypuszczalną wielkość składek ubezpieczeniowych pozyskiwanych przez zakłady ubezpieczeniowe przy minimalnym zakresie wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej przez rolników. Przedstawiono także przestrzenne zróżnicowanie zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w przekroju województw. W podsumowaniu podkreślono potrzebę prowadzenia dalszych badań opisywanego problemu ze względu na fakt wprowadzenia w życie w ubiegłym roku nowych regulacji prawnych dotyczących ubezpieczenia upraw.(abstrakt oryginalny)

The agricultural production in Poland is influenced by many risks, which make the effects of such activity uncertain. One of the methods used to manage such a risk is to insure plant and animal production. Such an insurance was used on a voluntary basis. Since July 2008 the crop protection is compulsory with regard to the farmers who use the direct payments. The paper aims to present the potential value of insurance premium connected to plant production, which might be collected by the insurers due to the compulsory insurance. There was also assessed the conjectural value of insurance premiums collected by the insurers under the minimal protection level of farmers. Moreover, the regional differences of demand for insurances were presented. The paper argues that due to new regulations that are come in force in 2009 there is an urgent need for further researches on agricultural insurances in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klimkowski C, 2004: Perspektywy rynku ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce i Unii Europejskiej, IERiGŻ Warszawa, z. 498.
  2. Sikorska A., 2008: Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym, IERiGŻ-PIB Warszawa, z. 532.
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 г., Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 7 marca o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 г., Nr 49, poz. 328).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu