BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrek Sławomir
Tytuł
Praca grupowa jako narzędzie zwiększające efektywność zarządzania organizacją na przykładzie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Team Work as a Tool Increasing the Organization Management Effectiveness on the Example of Volkswagen Motor Polska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 561-568, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Praca grupowa, Wiedza w organizacji, Pobudzanie aktywności, Techniki motywowania, Studium przypadku, Zaangażowanie pracowników
Personnel management, Team work, Knowledge in organization, Activity stimulation, Motivation techniques, Case study, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Volkswagen Motor Polska
Abstrakt
W świecie globalizacji i nowoczesnych narzędzi zarządzania, gdy na całym świecie korporacje mają dostęp do najnowszych technologii, ważne jest wykorzystanie wiedzy i kreatywności pracowników. To dzięki tym zasobom spółki mogą zyskać przewagę nad konkurentami. Zaangażowanie pracowników z najniższych szczebli organizacji w procesie zarządzania, pozwala na wykorzystanie całych zasobów organizacji. Model ten został wykorzystany w procesie zarządzania w Volkswagen Motor Polska. Wprowadzenie do pracy zespołowej oddolnych inicjatywy, w celu usprawnienia procesów i wdrożenia całościowego systemu zarządzania innowacjami, umożliwił bardziej skuteczną konkurencję zarówno na forum korporacji Volkswagen, jak i na całym rynku motoryzacyjnym. Bardzo ważnym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania wiedzy, która już istnieje w ramach korporacji oraz stworzenie warunków, które ułatwiają dzielenie się wiedzą. Volkswagen podjął próbę wykorzystania tych środków poprzez stworzenie bazy danych, która zawiera wszystkie przedstawione innowacje i umożliwienie wszystkim pracownikom dostęp do nich.

Nowadays, in the world of globalization and modern management tools, when all world-wide corporations have a possibility do access the newest technology, making use of knowledge and creativity of the employees, is beginning to gain importance. It is thanks to these resources that companies can gain an advantage over the competitors. Involving employees from the lowest levels of an organization in the management process allows to make use of the whole resources of the organization. This model has been used in the management process in Volkswagen Motor Polska. Introduction of team work, making use of the rank-and-file initiatives, in order to facilitate the processes and implement the holistic system of innovation management, enable more efficient competition both on the forum of Volkswagen corporation and on the forum of motorization market. A very important issue is the possibility to make use of knowledge that already exists within the corporation and to create conditions that facilitate sharing knowledge, which means that tools or system, that will make these processes easier, are required. Volkswagen made an attempt to make use of these resources through creating a data base that contains all submitted innovations, and allowing all employees access to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Łasiński S., Mędrek S., Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2006.
  2. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Troll S.A., Eberwein T., Prinzipien und Merkmale der Gruppenarbeit, Troll@Partner, Bad Wimpfen 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu