BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Aneta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Rynek usług zbiorowego inwestowania w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 2002-2008
The Market for Collective Investment Services in Poland and Selected European Countries in 2002-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 25, s. 123-142, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynki finansowe, Rynek usług finansowych
Investment funds, Financial markets, Financial services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza rynku usług zbiorowego inwestowania w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 2002-2007 i w trzecim kwartale roku 2008. Podstawowa teza opracowania brzmi: wzrost zainteresowania usługami zbiorowego inwestowania świadczonymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych nastąpił w latach 2002-2007, natomiast w trzecim kwartale 2008 r. spadło zainteresowanie powyższą formą lokowania środków pieniężnych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o liczbę funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. (fragment artykułu)

The paper examines the market for collective investment services in Poland and in selected European countries in 2002-2007 and the third quarter of 2008. The basic information on investment funds has been presented, including the virtue of investment funds, kinds and general transactional rules, and further data on the number and net asset value of investment funds in Poland and in selected European countries in the period analysed. The analysis allows a conclusion that in 2002-2007 the number of investment funds as well as their net asset value increased and proves the increased interest in this form of investment in times of economic growth in the financial markets. The increased interest in investment funds maybe seen in Poland as well as other European countries. An analysis of data for the third quarter 2008 in comparison to data for 2007 shows how the global financial crisis influenced the particular markets. We can see a relatively smaller outflow of financial means from the well developed financial markets like France and Luxemburg. The analysis of asset value of funds located in selected European countries delivers a conclusion that the net asset share of investment funds located in these countries had increased. The net asset share of investment funds located in countries with less developed financial markets had fallen, which can be seen on the example of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007
  2. Gabryekzyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
  3. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
  4. Jawdosiuk B., Rożko K., Jak wybrać fundusz inwestycyjny, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2005
  5. Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
  6. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  7. System prawa prywatnego, Prawo papierów wartościowych, 1.19, red. A. Szumański, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
  8. Akty prawne
  9. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2004 r. nr 146, póz. 1546 z późn. zm, art. 3,
  10. Council Directive of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 375, 31.12.1985, p. 3), wersja ujednolicona,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu