BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marian (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zalesienie użytków rolnych jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Afforestation of Farmlands as an Element of Sustainable Development of Rural Areas
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 157-163, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Gospodarka leśna, Leśnictwo, Lasy, Rozwój zrównoważony, Grunty rolne, Gospodarka gruntami
Forest economy, Forestry, Forests, Sustainable development, Arable land, Land economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukazano rolę i znaczenie obszarów leśnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju kraju. Przedstawiono dane dotyczące liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie płatności na zalesienia użytków rolnych w Polsce w 2004 i 2005 oku.

The scenery is not only a part of space that we should look at, it is rather a world among which we stand, taking the perspective of its creation. The scenery have played an important role in history and memory of societies' culture, and a very important element of sustainable development is proper forest management. Primeval scenery (i.e. forest), which to the smallest degree was touched by the "creative" hand of a man, is a crucial element of balance of a Polish village. Forests serve productive functions, but also, or maybe first of all fulfillment of needs, psychological, cultural, spirit and health functions. In the paper, there was also pointed out the matter of financial support in the process of afforestation of farmlands of low usefulness for agriculture as well as its impact on multifunctional and sustainable development of a country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Broda J., Historia leśnictwa w Polsce, AR, Poznań 2000.
  2. Gradziuk P., Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", T. II, Z. 1, Zamość-Warszawa 2000.
  3. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
  5. Szulecki A., O jeden most za daleko, "Las Polski" 2004, nr 11.
  6. Zaleski J., Polskie lasy i leśnictwo w Europie: stan i perspektywy, "Aura" 2005 nr 2.
  7. Zawisza S., Kochanowska A., Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich jako perspektywa ekonomicznych przemian regionów w Polsce wobec procesów integracji z Unią Europejską [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Czudec, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003.
  8. Ziejka F., Wielkie narodowe dobro, "Aura", 2005 nr 2.
  9. Żylicz T., Czy las może być prywatny?, "Aura" 2005 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu