BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Henisz-Matuszczak Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany dochodowe gospodarstw rolniczych w regionach Polski na podstawie wyników FADN
The Economic Differentiation of Agricultural Farms in Regions of Poland Based on FADN's Results
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 186-194, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Statystyka rolnictwa, Analiza regionalna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Agriculture statistics, Regional analysis, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanalizowano wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych Polski. Zbadano zmiany następujących kategorii ekonomicznych: produkcji ogółem, kosztów, sald bieżących dopłat i podatków, dochodów. Analizę przeprowadzono według kryterium wielkości i typu gospodarstw za lata 2004 i 2005. Dane do analizy pochodziły ze statystyk FADN (Sieć Danych Rachunkowości Rolnej). Przedstawiono dane dotyczące zróżnicowania regionalnego gospodarstw rolnych według klasy wielkości ekonomicznej oraz według typu produkcyjnego.

The main goal of the study was an analysis of farm incomes in Poland according to regions, what let us come to conclusions about economic differentiation of agricultural farms, based on FADN's results for 2004 and 2005. The analysis was carried out in accordance with regions ("vertical") and through the prism of the production's and income's indexes ("horizontal") under criteria of economic size (ESU) and type of specialization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, AE, Poznań 2004.
  2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw rolniczych w wybranych państwach i regionach Unii Europejskiej; Rachunek nakładów i efektów, IERiGŻ PiB, Warszawa 2006.
  3. Wyniki FADN dla 2004 r. i 2005 r., IERiGŻ, PIB, Warszawa 2006, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu