BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej T.
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju energetyki atomowej
Conditions of nuclear power development
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 1-24, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka jądrowa, Rynek energetyczny, Ryzyko inwestycyjne, Regulacje prawne, Konkurencyjność
Nuclear power, Energy market, Investment risk, Legal regulations, Competitiveness
Abstrakt
Autor zauważa, że mimo wyraźnego w ostatnim czasie zainteresowania energetyką atomową i mnożącymi się analizami wskazującymi na konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii elektrycznej, w stosunku zwłaszcza do energetyki opartej na gazie, a także i węglu, tak niewiele dzieje się w sferze realnej. Według autora decydujące znaczenie ma tu fakt, że w warunkach liberalizacji wymagana przez inwestorów premia za ryzyko związane z budową i eksploatacją elektrowni atomowej na tyle znacząco podwyższa koszty finansowania tego rodzaju inwestycji, że ich podejmowanie przez komercyjnie zorientowanych inwestorów możliwe jest tylko w przypadku, jeśli projekty te mają wsparcie czynnika publicznego w formie różnego rodzaju subsydiów (USA), albo „obudowane" są rozwiązaniami, które niwelują problem ryzyka, głównie poprzez instytucję odpowiednio długich kontraktów transferujących ryzyko budowy i rynkowe na inne podmioty.

The paper deals with renewed interest in nuclear power engineering in Poland and elsewhere. The author looks at the issue of nuclear power development, paying special attention to the nature and significance of the challenges involved. Szablewski focuses on the extent to which power sector liberalization could hinder investment in new nuclear power plants and suggests ways of overcoming this problem. In this context, the paper analyzes the competitive position of nuclear power against coal and gas-based energy and assesses various risks related to nuclear power investment in liberalized markets and the ways in which these risks can be mitigated. Special measures are needed for the energy sector as it undergoes liberalization, Szablewski says. This especially applies to the sector’s structure, the market position of energy companies, the overall regulatory framework, and the approach of government institutions. Energy sector companies need to be able to share risk with other market players, according to the writer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown S. Huntington H., [2008], Energy security and climate change protection: Complementarity or tradeoff?, Energy Policy No. 36.
 2. Christ S., [January 2009], Obama Stimulus Investments oraz Investments in Nuclear Power November 10th, 2008 - Wealth Daily. Independent Investment Analysis and Commentary.
 3. Christ S., [November 2008], Investments in Nuclear Power, Wealth Daily. Independent Investment Analysis and Commentary.
 4. Delmas M. Heiman B., [2001], Government Credible Commitment to the French and American Nuclear Power Industries, "Journal of Policy Analysis and Management", Vol. 20, No. 3.
 5. Finon D., Roques E, [March 2008], Financing arrangements and industrial organization for new nuclear build in electricity markets, University of Cambridge, Electricity Policy Research Group, Working Paper 0826.
 6. Financing of New Nuclear Power Plants, [2008], International Atomic Energy Agency, Vienna.
 7. Frei Ch.W, [2008], What if...? Utility Vision 2020, Energy Policy, No. 36.
 8. Grimston M., [2007], Nuclear Energy, [w:] The New Energy Paradigm, (ed. by D. Helm), Oxford University Press, Oxford New York.
 9. Helm D., [2006], Inquiry into issues relating to nuclear new build, New College, Oxford, June 2nd.
 10. Joskow P, [December 2005], The Future of Nuclear Power In the United States: Economic and Regulatory Challenges, Center for Energy and Environmental Policy Research, 02-019.
 11. Kennedy D., [2007], New Nuclear Power generation in the UK: Cost benefits analysis, Energy Policy 35.
 12. Levy B., Stiller P, [1994], The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation, The Journal of Law, Economics and Organization, October, Vol. 10, No. 2.
 13. Meeting the Energy Challenge. A White Paper on Nuclear Power, [2008], Department for Business Enterprise &Regulatory Matters.
 14. Mielczarski W., [2002], Elektroenergetyka w Unii Europejskie], Łódź, s. 59.
 15. Myers R., [8 September 2005], Observation On Nuclear Plant Financing In The United States, Nuclear Energy Institute, World Nuclear Association Annual Symposium.
 16. NEI Comments on Recent Nuclear Amendment in Senate Appropriations Bill, [July 17 2009], Nuclear Energy Institute, News Release.
 17. Nuttall W., Taylor S., [July 2008], Financing the Nuclear Renaissance, Cambridge Working Paper in Economics 0829.
 18. Nuttal W., [January 2009], Nuclear Energy in the Enlarged European Union, EPRG Working Paper 0904.
 19. Roques E, Nuttall W, Newbery D., de Neufville R., Connors S., [2006], Nuclear Power: A Hedge against Uncertain Gas and Carbon Prices, The Energy Journal, 2006, 27,4.
 20. Schiffer H-W, [2008], WEC Energy Policy Scenarios to 2050, Energy Policy, No. 36.
 21. Succesful So far, Coal Lobby's Campaign May Run out of Steam, The Electricity Journal, May 2009, Vol. 22, Issue 4.
 22. Szablewski A.T., [2009], Perspektywy liberalizacji sektora elektroenergetycznego - aspekt bezpieczeństwa dostaw w warunkach konkurencyjnych rynków energii elektrycznej, [w:] Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza, (red. A.T. Szablewski, R. Wójcikowski, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 23. Szablewski A.T, [2003], Konsolidacja a konkurencja na krajowym rynku energii elektrycznej, "Gospodarka Narodowa", Nr 3.
 24. Szablewski A.T, [czerwiec 2009], Technologia która może być szansą dla elektroenergetyki węglowej, Wydobycie & Wytwarzanie PGE, Miesięcznik Grupy Wydobywczo-Wytwórczej.
 25. Szablewski A.T, [2003], Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, INE PAN Warszawa, DiG.
 26. The Future of Nuclear Power. An interdisciplinary MIT Study, [2003].
 27. The New Economics of Nuclear Power, [December 2005], WNA Report.
 28. Verbruggen A., [2008], Renewable and nuclear power: A common future?, Energy Policy Policy, No. 36.
 29. World Energy Outlook 2008, International Energy Agency, Executive Summary.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu