BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Stanisław
Tytuł
Zarządzanie personelem w jednostce badawczo-rozwojowej
Personnel Management in a Research and Development Unit
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 575-583, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Kapitał intelektualny, Ośrodki naukowo-badawcze
Personnel management, Intellectual capital, Research centres
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił swoje przemyślenia na temat zarządzania personelem w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Zdaniem autora, ten specyficzny typ organizacji naukowo- badawczej, wymaga określonego sposobu zarządzania jej personelem, który posiadając wysoki potencjał wiedzy zawodowej i naukowej, jest ukierunkowany na zdobycie przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku badawczym. (fragment wstępu)

In the study, a process of managing staff of a Research and Development Unit (JBR) has been described. Such units, apart from a fully fledged institutes, represent one of the main sources of knowledge-based services. It has been underscored that this peculiar type of a research and development entity requires particular way of personnel management, characterized by high scientific and professional standing, working in a turbulent environment (especially exterior one) and directed versus gaining a competition edge on this complex research market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1996.
 2. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1999.
 3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Koch J., Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmatp.ur.wroc.pl/Pryzmat_l 23koch.html.
 5. Król D., Wielokryterialny układ oceny jakości w JBR-ach, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 (w toku).
 6. Kuźdowicz B., Innowacyjność polskich Jednostek Badawczo-Rozwojowych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 (w toku).
 7. Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 8. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 9. Suchar M., Zarządzanie personelem w praktyce, ODDK, Gdańsk 2007.
 10. Tkaczyk S., Kuźdowicz B., Zagadnienie innowacyjności w polskich jednostkach badawczo-rozwojowych, materiały konferencyjne "Quality of Life", I, UMCS, Lublin 2007.
 11. Tkaczyk S., Organizacja dążąca do doskonałości -jej wiodący czynnik, materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej EXCELLENCE, UMCS, Lublin 2006.
 12. Tkaczyk S., Sytuacja nauki polskiej w najbliższych latach, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji INTELLECT 2005, II, UMCS, Lublin 2005.
 13. Tkaczyk S., Wójcik G., Przywództwo, a zarządzanie organizacją, materiały konferencyjne "Intuicja, wiedza, doświadczenie w praktyce zarządzania", IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2007.
 14. Tkaczyk S., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą, pracą i techniką, materiały konferencyjne, UMCS, Lublin 2003.
 15. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych, DzU 2001 nr 33, poz. 388 z późn. zm.
 16. www.cobro.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu