BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Stanisław
Tytuł
Zarządzanie personelem w jednostce badawczo-rozwojowej
Personnel Management in a Research and Development Unit
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 575-583, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Kapitał intelektualny, Ośrodki naukowo-badawcze
Personnel management, Intellectual capital, Research centres
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił swoje przemyślenia na temat zarządzania personelem w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Zdaniem autora, ten specyficzny typ organizacji naukowo- badawczej, wymaga określonego sposobu zarządzania jej personelem, który posiadając wysoki potencjał wiedzy zawodowej i naukowej, jest ukierunkowany na zdobycie przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku badawczym. (fragment wstępu)

In the study, a process of managing staff of a Research and Development Unit (JBR) has been described. Such units, apart from a fully fledged institutes, represent one of the main sources of knowledge-based services. It has been underscored that this peculiar type of a research and development entity requires particular way of personnel management, characterized by high scientific and professional standing, working in a turbulent environment (especially exterior one) and directed versus gaining a competition edge on this complex research market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1996.
 2. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1999.
 3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Koch J., Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmatp.ur.wroc.pl/Pryzmat_l 23koch.html.
 5. Król D., Wielokryterialny układ oceny jakości w JBR-ach, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 (w toku).
 6. Kuźdowicz B., Innowacyjność polskich Jednostek Badawczo-Rozwojowych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008 (w toku).
 7. Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 8. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 9. Suchar M., Zarządzanie personelem w praktyce, ODDK, Gdańsk 2007.
 10. Tkaczyk S., Kuźdowicz B., Zagadnienie innowacyjności w polskich jednostkach badawczo-rozwojowych, materiały konferencyjne "Quality of Life", I, UMCS, Lublin 2007.
 11. Tkaczyk S., Organizacja dążąca do doskonałości -jej wiodący czynnik, materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej EXCELLENCE, UMCS, Lublin 2006.
 12. Tkaczyk S., Sytuacja nauki polskiej w najbliższych latach, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji INTELLECT 2005, II, UMCS, Lublin 2005.
 13. Tkaczyk S., Wójcik G., Przywództwo, a zarządzanie organizacją, materiały konferencyjne "Intuicja, wiedza, doświadczenie w praktyce zarządzania", IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2007.
 14. Tkaczyk S., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą, pracą i techniką, materiały konferencyjne, UMCS, Lublin 2003.
 15. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych, DzU 2001 nr 33, poz. 388 z późn. zm.
 16. www.cobro.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu