BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniec Marek, Jurkiewicz Tomasz
Tytuł
Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach
Human capital and innovation in small and medium-sized enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 25-44, bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Projekty innowacyjne
Human capital, Innovations, Small business, Enterprise innovation, Innovative Projects
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badań przeprowadzonych w 2007 r. na losowej próbie 1308 firm z sektora MSP oraz w lutym 2009 na losowej próbie 1346 firm z sektora MSP. Autorzy podają, że analizy statystyczne wykazały istotny związek (a co za tym idzie potwierdziły hipotezy badawcze) m.in. pomiędzy kapitałem ludzkim a innowacjami (ogółem), większością rodzajów innowacji, korzystaniem z Internatu oraz korzystaniem z bankowości internetowej, a także posiadaniem patentów, licencji, zastrzeżonych znaków towarowych i certyfikatów jakościowych. Autorzy zaznaczają jednak, że w przypadku większości analizowanych zmiennych siła zależności była bardzo słaba, co w znacznej mierze wynika z relatywnie rzadkiego występowania zachowań innowacyjnych w sektorze MSP.

The paper is concerned with research into the relationship between human capital and innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Poland. The authors describe the results of surveys conducted on a random sample of SMEs, 1,308 in 2007 and 1,346 in 2009. The surveys showed that human capital has a direct influence on innovation in small and medium-sized enterprises. The greater the human capital stock, the more often companies become involved in innovative projects by introducing new products and services, making major modifications to the existing range of products and services, changing the way in which they are organized, introducing new methods for providing services to customers, modifying technology, entering new markets and changing the ways of distributing products. An increase in human capital leads to an increase in internet usage and the popularity of online banking services, in addition to a higher percentage of companies with patents, licenses, registered trademarks and quality certificates, the authors say. They conclude by stating that the results of their research can be applied in economic policy and the management of human resources in small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z., Audretsch D., [1987], Innovation, market structure and firm size, "The Review of Economics and Statistics", 69.
 2. Acs Z., Audretsch D., [1988], Innovation in large and small firms: An empirical analysis, "The American Economic Review", 78.
 3. Andersen V, Skinner D., [1999], Organisational Learning in Practice: How Do Small Businesses Learn to Operate Internationally?, "Human Resource Development International", 2, (3).
 4. Barro R., [2001], Human Capital and Growth, "American Economic Review", Papers and Proceedings, 91, 2.
 5. Baumol W., [2004], Entrepreneurial Enterprises, Large Established Firms and Other Components of the Free-Market Growth Machine, "Small Business Economics", 23.
 6. Baumol W., [2004], Four Sources of Innovation and Stimulation of Growth in the Dutch Economy, "De Economist", 152, No. 3.
 7. Becker G., [1962], Investment in human capital: a theoretical analysis, "Journal of Political Economy", Vol. 70.
 8. Black S., Lynch L., [1996], Human-capital investments and productivity, "The American Economic Review", Vol. 86, No. 2.
 9. Blaug M., [1994], Teorio ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 10. Bruns V, Holland D., Shepherd D., Wiklund J., [May 2008], The Role of Human Capital in Loan Offlcers' Decision Policies, "Entrepreneurship Theory And Practice".
 11. Brüderl J., Preisendorfer P, [1998], Network Support and the Success of Newly Founded Businesses, "Small Business Economics", 10, (3).
 12. Chen Y., Lin M., Chang Ch., [December 2006], The Influence of Intellectual Capital on New Product Development Performance - The Manufacturing Companies of Taiwan as an Example, "Total Quality Management", Vol. 17, No. 10.
 13. Coleman S., [2007], The Role of Human and Financial Capital in the Profitability and Growth of Women-Owned Small Firms, "Journal of Small Business Management", 45 (3).
 14. Cooke R, Wills D., [1999], Small Firms, Social Capital and the Enhancement of Business Performance through Innovation Programmes, "Small Business Economics", 13, (3).
 15. Cooper A., Gimeno-Gascon F, Woo C., [1994], Initial Human Capital as Predictor of New Venture Performance, "Journal of Business Venturing", 9, (5).
 16. Dakhli M., De Clercq D., [March 2004], Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study, "Entrepreneurship & Regional Development", 16.
 17. Davidsson P, Honig B., [2003], The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, "Journal of Business Venturing", 18.
 18. De Clercq D., Arenius R, [2006], The Role of Knowledge in Business Start-up Activity, "International Small Business Journal", 24.
 19. De Kok J., [2002], The Impact of Firm-Provided Training on Production: Testing for Firm-Size Effects, "International Small Business Journal", 20.
 20. Drucker P., [1992], Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 21. Ekanem L, Smallbone D., [2007], Learning in Small Manufacturing Firms: The Case of Investment Decision-making Behaviour, "International Small Business Journal", 25.
 22. Eurostat, [2008], Science, technology and innovation in Europe.
 23. Fairlie R., Robb A., [January 2007], Families, Human Capital, and Small Business: Evidence from the Characteristics of Business Owners Survey, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 60, No. 2.
 24. Fillis J., [2004], The Internationalizing Smaller Craft Firm Insights from the Marketing/Entrepreneurship Interface, "International Small Business Journal", 22.
 25. Freel M., [Dec. 2005], The Characteristics of Innovation-Intensive Small Firms: Evidence from Northern Britain, "International Journal of Innovation Management", Vol. 9, No. 4.
 26. Gimeno J., Folta T., Cooper A., Yoo C., [1997], Survival of the Fittest?: Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms, "Administrative Science Quarterly", 42, (4).
 27. Hayton J., [2005], Competing in the new economy: the effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high-technology new ventures, "R&D Management", 35, 2.
 28. Hellwig Z., [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 4.
 29. Heshmati A., [2001], On the Growth of Micro and Small Firms: Evidence from Sweden, "Small Business Economics", 17.
 30. Honig B., Davidsson P, [2000], The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, "Academy of Management Proceedings", B1.
 31. Huselid M., [1995], The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Perfonnance, "Academy of Management Journal", 38, (3).
 32. Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, [2006], SOOIPP Annual.
 33. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, [2006], Raport pod red. A. Żołnierskiego, PARP, Warszawa.
 34. Kangasharju A., Pekkala S., [2001], The Role of Education in Self-Employment Success, University of Kent, Department of Economics, Studies in Economics 0116.
 35. Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych Wyniki badań empirycznych, [2007], Studia i Materiały, tom II, IPiSS, Warszawa.
 36. Karlsson C., Olsson O., [1998], Product innovation in Small and large enterprises, "Small Business Economics", 10.
 37. Lentz B., Laband D., [August 1990], Entrepreneurial Success and Occupational Inheritance among Proprietors, "The Canadian Journal of Economics", Vol. 23, No. 3.
 38. Marvel M., Lumpkin G., [November 2007], Technology Entrepreneurs' Human Capital and its Effects on Innovation Radicalness, "Entrepreneurship Theory and Practice".
 39. Maravelakis E., Bilalis N., Antoniadis A., Jones K., Moustakis V, [April 2006], Measuring and benchmarking the innovativeness of SMEs: A three-dimensional fuzzy logic approach, "Production Planning & Control", Vol. 17, No. 3.
 40. McAdam R., Keogh W, Reid R., Mitchell N., [2007], Implementing innovation management in manufacturing SMEs: a longitudinal study, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 14, No. 3.
 41. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, [2005], OECD.
 42. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, [2007], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 43. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, [2008], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 44. Romijn H., Albaladejo M., [2002], Determinants of innovation capability in Small electronics and software firms in southeast England, "Research Policy", 31.
 45. Schultz T., [1960], Capital formation by education, "Journal of Political Economy", Vol. 69.
 46. Schultz T., [1961], Investment in human capital, "American Economic Review", Vol. 51.
 47. Schumpeter J., [1911], Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Untemehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, Berlin.
 48. Schumpeter J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 49. Scozzi B., Garavelli C., Crowston K., [2005], Methods for modeling and supporting innovation processes in SMEs, "European Journal of Innovation Management", Vol. 8, No. 1.
 50. Skuras D., Meccheri N., Moreira M., Rosell J., Stathopoulou S., [2005], Entrepreneurial human capital accumulation and the growth of rural businesses: a four-country survey in mountainous and lagging areas of the European union, "Journal of Rural Studies", 21.
 51. Spender J., [1996], Making Knowledge the Basis of A Dynamic Theory of the Firm, "Strategic Management Journal", 17 Special Issue.
 52. Van Dijk B., Den Hertog R., Menkveld B., Thurik R., [1997], Some new evidence on the determinants of large and Small firm innovation, "Small Business Economics", 9.
 53. Vaona A., Pianta M., [2008], Firm Size and Innovation in European Manufacturing, "Small Business Economics", 30.
 54. Wright M., Hmieleski K., Siegel D., Ensley M., [November 2007], The Role of Human Capital in Technological Entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice".
 55. Zhang M., Macpherson A., Jones O., [2006], Conceptualizing the Learning Process in SMEs: Improving Innovation through External Orientation, "International Small Business Journal", 24, (3).
 56. Żołnierski A., [2005], Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu