BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Małgorzata
Tytuł
Innowacyjność krajów Unii Europejskiej
Innovation in European Union countries
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 45-65, aneks, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Porównania międzynarodowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój społeczno-gospodarczy, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Innovations, International comparisons, Knowledge-based economy, Social economic development, Spearman's rank correlation coefficient
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule dokonano porównania innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Autorka wykorzystała wyniki porządkowania krajów UE w oparciu o Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII) zawarte w raportach European Innovation Scoreboard (EIS) z lat 2004-2008 i wyznaczyła syntetyczną miarę innowacyjności krajów UE metodą wzorca rozwoju Hellwiga w tym samym okresie oraz porównała uzyskane wyniki. W badanym okresie wartość SII w większości krajów Unii Europejskiej wzrastała, natomiast wartość miernika wyznaczonego metodą Hellwiga podlegała wahaniom, wzrastając bądź spadając lub odwrotnie. Dotyczyło to także pozycji zajmowanych przez poszczególne kraje w rankingach innowacyjności w kolejnych latach. Autorka podkreśla, że na tle krajów UE innowacyjność polskiej gospodarki kształtuje się na niskim poziomie. Według EIS, Polska zaliczona została do grupy krajów „doganiających", a według metody Hellwiga do grupy o niskim poziomie innowacyjności.

The paper sets out to evaluate the innovativeness of European Union member states and determine Poland’s standing in a league table of EU economies in terms of innovation. The analysis is based on innovation indices reported by the European Commission, specifically the European Innovation Scoreboard (EIS) for 2004-2008 and the Summary Innovation Index (SII). The author determines the innovation scores of individual countries by calculating a 2004-2008 summary innovation index for EU members using a method based on Z. Hellwig’s development model. The results are compared against those quoted in European Commission reports. The research showed that both the method proposed by the European Commission and the Hellwig development model can be used to measure innovation in EU countries, Stec says. This is confirmed by a high level of correlation between the results as reflected by Spearman's rank correlation coefficient. The author compares Poland with other EU economies in terms of innovation. This comparison reveals that the Polish economy is still at an early stage of innovation, Stec says. In the EIS, Poland was classified among catching-up economies, and in Hellwig’s method it was grouped together with countries with a low level of innovation. The author also analyzes the strengths and weaknesses of the Polish economy in terms of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. European Innovation Scoreboard 2008, [January 2009], Comparative analysis of innovation performance, www.proinno-europe.eu/metrics.
 2. Hellwig Z., [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 3. Hollanders H., von Cruysen A., [2008], Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008-2010, PRO INNO/INNO Metrics.
 4. Kasperkiewicz W., [2008], W poszukiwaniu strategii innowacyjnej polskiej gospodarki, [w:] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, pod. red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, wyd. CeDeWu, Warszawa.
 5. Kundera J., [2007], Warunki rozwoju procesów innowacyjnych w krajach Unii Europejskiej, [w:] Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, materiały pokonferencyjne pod red. L. Kwiecińskiego, UKIE, Warszawa.
 6. Nauka i technika w 2007 r., [2009], Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 7. Nowak E., [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 8. Okoń-Horodyńska E., [2004], Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce, [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, PTE, Warszawa.
 9. Piech K., [2009], Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 10. Zając K., [1994], Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 11. Zeliaś A. (red.), [1991], Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
 12. Zienkowski L., [2004], Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?, [w:] E. Okoń-Horodyńska, Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu