BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wassilew Aleksander Z.
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość we współczesnym społeczeństwie
Information and communication technology in contemporary society
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 67-95, bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Rzeczywistość wirtualna, Internet, Przemiany społeczne
Information and Communication Technology (ICT), Virtual reality, Internet, Social change
Abstrakt
Celem pracy jest zarysowanie ogólnego obszaru badawczego oraz zastanowienie się w jaki sposób współczesna kultura i technologia informacyjno-telekomunikacyjna są sprzężone i jaki jest charakter tych wzajemnych wpływów i oddziaływań. Autor w pracy nawiązuje do różnego rodzaju dziedzin badawczych, łącznie z socjologią i ekonomią. Wskazuje też na zmiany na poziomie powiązań społecznych, których pewnym czynnikiem są zmiany na poziomie lingwistycznym i poziomie kulturowym. W artykule wyodrębniono cztery bloki tematyczne: kontekst poznawczy, kontekst socjolingwistyczny, kontekst społeczny, oraz kontekst kulturowy. W części poznawczej autor opisuj technologię definiującą, nowe interfejsy, realność wirtualności, postrzeganie rzeczywistości, technologię jako metafora. Następnie omawia istotę sieci semantycznych, informacji, komunikacji, wiedzy i inteligencji zbiorowej. W części dotyczącej aspektów społecznych zajmuje się blogami, nauką Web 2.0, wirtualnością rzeczywistości społecznej, wirtualizacją kontaktów międzyludzkich wspólnotami sieciowymi, kapitałem społecznym. W ostatnim bloku porusza kwestie wymiaru psychologicznego, czasu wirtualnego i dyskursu informatycznego.

The paper aims to determine how information and communication technology influences contemporary culture and examines the nature of this relationship. The analysis is based on socio-cultural research combined with socio-metric and humanistic studies, along with an eclectic approach. The author uses qualitative methods, in addition to system analyses, discourse analyses, secondary analysis, and participant observation. Digital and communication technology is changing the nature of interpersonal relations in today’s world, Wassilew says. Social networking sites on the internet make it possible to strengthen old and create new interpersonal ties, and they also contribute to the development of an information society. Technology used in interpersonal communication changes the way in which people look at the world around them. This eventually leads to new lifestyle patterns, in addition to economic, political and cultural changes, Wassilew says. According to the author, the paper’s findings can be used in business, marketing, logistics, organization and management strategies, and in the design of IT and communications systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandler R., Grinder J., [1975], The Structure of Magic, Science & Behavior Books.
 2. Battelle J., [2006], Stukaj. Jak google i konkurencja wywalali biznesową i kulturową rewolucję, Warszawa, PWN.
 3. Benkler Y, [2006], The Wealth of Networks, How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press.
 4. Bolter J.D., [1990], Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa, PIW.
 5. Bolter J.D., [2005], Komputer: maszyna i narzędzie, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 6. Bourdieu P, [1986], Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste, London, Routledge.
 7. Burke J., [1997], The Pinball Effect: How Renaissance Water Gardens Made the Carburetor Possible and Other Journeys Through Knowledge, Little Brown & Co (Pap).
 8. Castells M., [1996], The Rise of the Network Society, MA, Blackwell, Cambridge.
 9. Castells M., [2004], Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, "Przegląd Polityczny" 64.
 10. Castells M., [wrzesień 2006], Nowe indywidualne mass media, Miesięcznik Społeczno-Polityczny Le Monde diplomatique, Nr 7.
 11. Castells M., [2007], Społeczeństwo sieci, Warszawa, PWN.
 12. CBOS, [wrzesień 2008], Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, Komunikat z badań, Warszawa.
 13. Chambers D., [2006], New Social Ties, Contemporary Connections in a Fragmented Society, Palgrave Macmilan, New York.
 14. Chayko M., [2002], Connecting. How we Form Social Bonds and Communities in the Internet Age, State University of New York.
 15. Cook S.D.N., Yanow D., [1993], Culture and Organizational Learning, "Journal of Management Inquiry", Vol. 2, No. 4, Sagę Publications, Inc.
 16. De Kerckhove D., [2001], Powloka kultury, Warszawa, Mikom.
 17. Duch W, [1998], Czym jest kognitywistyka?, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", l, s. 9-50.
 18. Dawkins R., [1996], Samolubny gen, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 19. Eriksen T.H., [2003], Tyrania chwili, Szybko i Wolno Płynący Czas w Erze Informacji, Warszawa, PIW.
 20. Fish S., [2002], Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków, Universytas.
 21. Gałkowski J., [2004], Internet a rzeczywistość wirtualna, [w:] M. Radochoński, B. Przywara (red.), Jednostka - grupa - cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów, WSIiZ.
 22. Giddens A., [2004], Socjologia, Warszawa, PWN.
 23. Goban-Klas T., [2005], Cywilizacja medialna, Warszawa, WSiP.
 24. Hall E., [1999], Taniec życia. Inny wymiar czasu, Warszawa, MUZA SA.
 25. Hill R.C., Levenhagen M., [1995], Metaphor and Mental Models: Sensmaking and Sensegiving in Innovative and Entrepreneurial Activities, "Journal of Management", 21(6), 1057-1074.
 26. Hoff B., [1993], Tao Kubusia Puchatka, Poznań, Rebis.
 27. Hofstede G., [1997], Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa, PWN.
 28. Hopfinger M., [1985], Kultura współczesna - audiowizualność, Warszawa, PIW.
 29. Innis H.A., [1950], Empire and Communications, Oxford, Clarendon.
 30. Innis H.A., [1951], The Bias of Communications, Toronto, University of Toronto Press.
 31. Juza M., [2007], Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej, "Studia Socjologiczne" nr 3 (186).
 32. Kirn S., [1997], Enchancing Organizational Intelligence through Cooperative Problem Solving, [w:] Kirn S., O'Hare G. (eds.), Cooperative Knowledge Processing: The Key Technology for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, London Ltd.
 33. Kochanowicz J., Mendes S., Marody M., [2005], Kultura ekonomiczna Polaków w zderzeniu z Zachodem, "Kultura i Społeczeństwo", t. XLIX, nr 2, s. 93-114.
 34. Krzysztofek K., [2002], Homo mobilis: style życia i aktywności w społeczeństwie informacyjnym, [w:] W. Cellary, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport o rozwoju społecznym, Warszawa, UNDP.
 35. Lakoff G., Johnson M., [1980], Metaphors we Live by, Chicago, University of Chicago Press.
 36. Lessig L., [2005], Wolna kultura, Warszawa, WSiP.
 37. Lester M., [1971], Introductory Transformational Grammar of English, Holt, Rinehart & Winston, Inc., MY, s. 5-6.
 38. Levy P, [2005], Drugi potop, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 39. Lindsey P, Norman D., [1984], Procesy Przetwarzania Informacji u Człowieka, Wprowadzenie do Psychologii, Warszawa, PWN.
 40. Lyons J., [1984], Semantyka, t. l, Warszawa, PWN.
 41. Maffesoli M., [2008], Czas plemion, Warszawa, PWN.
 42. McLuhan M., [1962], The Gutenberg Galaxy, Toronto, University of Toronto Press.
 43. McLuhan M., [1975], Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, [w:] Wybór pism, Warszawa, WAiF.
 44. McLuhan M., [2004], Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa, WNT.
 45. Popper K.R., [1993], Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa, PWN.
 46. Putnam H., [1988], Representation and Reality, MIT Press, Cambridge.
 47. Putnam R., [1995], Demokracja w działaniu, Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 48. Riva G., Galimberti C., [1998], Computer-Mediated Communication: Identity and Social Interaction in an Electronic Environment, "Genetic, Social and General Psychology Monographs", 124, 434-464.
 49. Stoll C., [2000], Krzemowe remedium, Poznań, Rebis.
 50. Szpunar M., [2005], Antropomorfizm wcielony - komputer w roli osoby, A. Szewczyk (red.), Komputer - wróg czy przyjaciel?, Szczecin, US, s. 114-121.
 51. Sztompka R, [1999], Trust: A Sociological Theory, Cambridge, Cambridge University Press.
 52. Sztompka P, [2003], Socjologia, Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 53. Thompson B.J., [2001], Media i nowoczesność, Poznań, Rebis.
 54. Wassilew A.Z., [2001 a], Ewolucyjne podejście do kategorii semantycznych i analiza semantyczna problemów kategoryzacji, Systemy Informacyjne w Gospodarce, kier. tematu Egeman H., Warszawa, SGH, s. 213-252 (Badania Statutowe).
 55. Wassilew A.Z., [200Ib], Analiza Psycho-Logiczna Procesów Decyzyjnych - Wspomaganych Przez Systemy Informatyczne, [w:] Informatyka w gospodarce wiedzy, (red), Fuglewicz P.W., Grabara J.K., WNT, Warszawa-Mrągowo.
 56. Weinberg G.M., [1975], An Introduction to General Systems Thinking. New York, Wiley (polski przekład: Myślenie systemowe, Warszawa, WNT, 1979).
 57. Welsch W, [2005], O świecie mediów elektronicznych, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 58. Wieczorek M., [2002], Komputer - jako technologia definiująca naszą epokę, CyberForum 1999-2002, http://www.zbigniewleski.net/uploads/teksty_z_cyberforum/komputer.html.
 59. Žižek S., [1999], Społeczeństwo obywatelskie, fanatyzm i rzeczywistość digitalna - ze Slavojem Żiżkiem rozmawia Geert Lovink z pisma "CTHEORY". "Magazyn Sztuki", nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu