BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbroińska Barbara
Tytuł
Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego
Public transaction costs of the tax system
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 97-115, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Koszty transakcyjne, Instytucje, Ulgi podatkowe
Tax system, Transaction cost, Institutions, Tax incentives
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Skutek budżetowy wykorzystanych ulg podatkowych przez opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 r., w tys. zł, [2] Skutek budżetowy wykorzystanych ulg podatkowych przez osoby prawne w 2007 r., w tys. zł, [3] Skutek budżetowy wykorzystania ulg podatkowych według rodzaju podatku dochodowego, w tys. zł, [4] Zaległości podatkowe rozłożone na raty i odroczone, w tys. zł.
Abstrakt
Autorka zauważa, że wszelkie formy pomocy publicznej, jakimi są ulgi i instrumenty podatkowe wymagają działań legislacyjnych, dodatkowej pracy organów skarbowych, kontrolnych, dostosowań podatników, co składa się na łączne koszty koordynacji obranej polityki gospodarczej, tj. na koszty transakcyjne. Autorka tłumaczy, że wobec niemożliwości ich bezpośredniego zmierzenia przyjęto, że pośrednią miarą kosztów transakcyjnych systemu podatkowego są skutki budżetowe udostępnionych ulg. Im bardziej system podatkowy obrasta kolejnymi przywilejami i modyfikacjami, tym większe ponosi koszty koordynacji. Według autorki ocena skutków budżetowych rozwiązań instytucjonalnych podatków dochodowych skłania do refleksji nad potrzebą racjonalizacji instytucji prawa podatkowego. Jej zdaniem źródła oszczędności tkwią w nadmiernie rozbudowanych instytucjach zwolnień podatkowych osób prawnych i uprzywilejowanym zwolnieniu osób fizycznych oraz w kontrowersyjnych instytucjach ulg indywidualnych i przedawnienia zobowiązań podatkowych. Te ostatnie tworzą negatywne, z punktu widzenia interesu gospodarki, bodźce do długookresowego finansowania działalności zobowiązaniami wobec Skarbu Państwa, twierdzi autorka.

The paper aims to identify the transaction costs of the tax system and show that these costs can be used as an additional criterion of tax system assessment. The author uses an institutional analysis method and hypothesizes that the transaction costs of a tax system are not homogenous and that they include both indispensable and undesirable expenses. The former are required for the operation of institutions, while the latter result from political decisions that seek to use taxes for non-fiscal purposes; such decisions stem from the poor quality and unreliability of state institutions, the author says. Any form of state aid requires additional efforts from fiscal and supervisory authorities and adjustment from taxpayers, Zbroińska says. Zbroińska examines the budgetary effects of tax breaks as an indirect measure of the tax system’s transaction costs. The analysis of empirical data—finance ministry statistics on 2007 income tax returns—shows that the greatest transaction costs are related to the constantly expanding tax breaks for corporate bodies and controversial exemptions for individuals, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Godłów-Legiędź J., [2005], Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" nr 2, s. 171-189.
 2. Grądalski E, [2006], System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Warszawa, SGH.
 3. Hockuba Z., [1995], Droga do spontanicznego porządku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r., Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2007 r., [online], www.mf.gov.pl/podatki/statystyka/.
 5. Klimczak B., [2005], Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, (red.) S. Rudolf, Kielce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, s. 11-25.
 6. Klimczak B., [2002], Działania grup interesu w okresie transformacji - teoria i zastosowanie, "Ekonomista" nr 4, s. 495-523.
 7. Lissowska M., [2008], Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Lissowska M., [2004], Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. PricewaterhouseCoopers i Bank Światowy: polskie podatki wciąż czekają na reformę, [online], http://www.pwc.com/pl/pol/about/press-rm/2008/08_11_12tax.html.
 10. Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, Warszawa 2007r., SD2/066/098/PZ/2007 [online], www.mf.gov.pl/bezpieczenstwo_finansowe/.
 11. Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków obywateli, przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych Ministrowi Finansów w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Biuro Kontroli i Audytu, Warszawa marzec 2007; [online] www.mf.gov.pl/skargi-i-wnioski/.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2007 [online], www.mf.gov.pl/finanse_publiczne/.
 13. Stankiewicz W, [2000], Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. drugie rozszerzone, Warszawa, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych.
 14. Stiglitz J.E., [2004], Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sztaba S., [2002], Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. Wilkin J., [1995], Jaki kapitalizm, jaka Polska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Williamson O.E., [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Wojtyna A., [2007], Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6, s. 1-21.
 19. Wojtyna A., [2002], Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa" nr 10, s. 1-24.
 20. Ząbkowicz A., [2003], Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" nr 6, s. 795-823.
 21. Zieliński M., Zdziechowska M., [2008], Pasożyty podatkowe, "Wprost" z 11 maja, s. 52-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu