BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomińska Bożena
Tytuł
Aktywacja regionalnych i lokalnych rynków pracy
Stimulation programs for regional and local labor markets
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 11-12, s. 117-139, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Szkolenie bezrobotnych, Popyt na pracę
Local labour market, Regional labour market, Labour market activation, Unemployed training, Labour demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie problemów aktywizacji rynków pracy zdiagnozowanych w rezultacie dwóch badań empirycznych przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w latach 2007-2008. Badanie w 2007 r. stawiało za cel rozpoznanie i ocenę regionalnego zróżnicowania sposobu i rezultatów wykorzystania aktywnych instrumentów ograniczania bezrobocia, ocenę działań instytucji rynku pracy oraz form ich współdziałania z pracodawcami. Badanie z 2008 r. nosiło natomiast charakter sektorowy i dotyczyło dylematów na rynku pracy w handlu. Autorka prezentuje rezultaty obu badań i płynącą z nich wiedzę na temat: relacji popytu i podaży na wybranych regionalnych rynkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w tym zakresie na rynku pracy w handlu, możliwości tworzenia miejsc pracy, skali i skuteczności programów i działań aktywizujących rynki pracy.

The author discusses problems related to the stimulation of regional and local labor markets on the basis of research conducted in 2007-2008. The research included both qualitative and quantitative methods. The analyses covered Central Statistical Office (GUS) data and labor market reports as well as opinions collected through individual in-depth interviews with employment agency officials and employers in six selected provinces with varying unemployment rates. In recent years, authorities have launched various programs to spur regional and local labor markets, the author says, but some of these programs are poorly adapted to what is happening on the market due to a lack of in-depth knowledge about these developments. According to Słomińska, the most promising programs involve financial assistance for business start-ups and funds for equipping workstations for newly hired unemployed persons. More attention is also being paid to the quality and proper selection of training and retraining programs, Słomińska says, especially those aimed at jobless individuals who need to adapt to the needs of their local labor market. Two groups of activities seem to be particularly important in the process of stimulating labor markets, Słomińska concludes, elimination of barriers to a rise in employment and efforts to more flexibly adapt the education system to changing demand for labor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ofert pracy według grup zawodów, [2008], Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 2. Badanie zrealizowane przez PBS DGA 26-28 października 2007 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1048-osobowej grupie Polaków, którzy ukończyli 18 lat, w technice CAPI, [2007], "Gazeta Prawna" z 19 listopada.
 3. Baron-Wiaterek M., [2008], Instytucjonalnoprawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008.
 4. Borkowska S., [2007], Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce, [w:] Aktywizująca polityka społeczna, red. nauk. J. Orczyk, M. Żukowski, Zeszyty Naukowe nr 89, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 5. Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?, 73 seminarium BRE Bank SA - CASE, Warszawa, 17 czerwca 2004 r.
 6. Flaszyńska E.K., [2008], Konieczna aktywizacja zawodowa osób 50+, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2008 nr 13.
 7. Góra M., Sztanderska U., [2006], Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Warszawa, MPiPS 2006.
 8. Handel w polityce rynku pracy, [2009], pr. zbiór., red. nauk. F. Misiąg, IBRKK, Warszawa.
 9. Jakubczak R, [2008a], Bezrobotni stworzyli 200 tyś. miejsc pracy, "Gazeta Prawna" z 21 listopada 2008 r.
 10. Jakubczak P, [2008b], Gminy niechętnie organizują roboty publiczne, "Gazeta Prawna" z 24 grudnia 2008 r.
 11. Kabaj M., [2004], Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 12. Kozioł R, [2007], Instytucjonalizacja telepracy, MBA 2007, nr 4.
 13. Kryńska E., [2004], Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instrumenty i programy, [w:] R. Szul, A. Tucholska, red., Rynek pracy w skali lokalnej, Scholar, Warszawa.
 14. Kukulak-Dolata L, [2008], Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 1.
 15. Lichniak L, [listopad 2008], Rynek pracy w polskich regionach 2008. Podstawowe parametry rynku pracy wybranych sektorów gospodarki w 2008 roku oraz ich zmiany w latach 2005-2007. Raport zbiorczy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa.
 16. Muster R., [2008], Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych, "Polityka Społeczna", nr 9.
 17. Pichla J., [2008], Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 2.
 18. Popyt na pracę w 2007 roku, [2008], GUS, Warszawa.
 19. Puzio-Włacławik B., [2007], Uelastycznienie rynku pracy w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 20. Rakowska-Boroń L, [2008], Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników, "Gazeta Prawna", nr 46.
 21. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, [2008] praca zbiorowa, red. nauk. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, IBRKK, Warszawa.
 22. Rynek pracy w Polsce 2007 rok, [2008], Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 23. Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, [2003], red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Bialystok-Warszawa.
 24. Rynek pracy województwa mazowieckiego w 2007 r., [2008], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 25. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, [2008], GUS, Warszawa.
 26. Rocznik Statystyczny Województw, [2008], GUS, Warszawa.
 27. Usługi rynku pracy w Małopolsce, [2008], Raport za rok 2007, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu