BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Grabowska Beata
Tytuł
Problemy kadrowe w amerykańskich centrach logistycznych
Human resource problems in American logistics centers
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 8, s. 7-11
Słowa kluczowe
Logistyka, Przedsiębiorstwo logistyczne, Centra logistyczne, Usługi logistyczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Logistics, Logistics enterprise, Logistic centres, Logistic services, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z rozwojem rynku usług logistycznych w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie. Równocześnie wskazano na te czynniki makroekonomiczne oraz elementy infrastruktury, które mogą przyczyniać się do rozwoju amerykańskich centrów logistycznych. Oceniono stan funkcjonowania centrów logistycznych pod kątem wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, jak i zastosowania technologii RFID. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie badań wykonanych w Stanach Zjednoczonych na początku XXI w. (abstrakt oryginalny)

In the paper issues concerning the development of logistics centers in the US during the last decade were raised. Simultaneously the macroeconomic factors and infrastructure elements that can contribute to the expansion of American logistics centers were pointed out. Evaluation was conducted to assess the functioning of logistics centers, especially in the sphere of the introduction of new solutions in human resource management and RFID technology implementation. The evaluation was conducted on the basis of the research carried out in the United States at the beginning of 21st century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chao Ch.Ch., Yang J.M., Jen W.Y., Determining Technology Trends and Forecasts of RFID by a Historical Review and Bibliometric Analysis from 1991 to 2005, "Technovation" 2007, Vol. 27, s. 268-279.
 2. Gibson B.J., Cook R.L., Hiring Practices in US Third Party Logistics Firms, "International Journal of Physical Distribution and Logistics" 2001, Vol. 31, No. 10, s. 714-718.
 3. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 4. Kostera M. Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995 s. 318, 319.
 5. Lieb R., Bentz B.A., The North American Third Party Logistics In dustry in 2004: The Provider CEO Perspective, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2005, Vol.35, No.8.
 6. Mindur M, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, s. 396.
 7. Mindure M, Centra logistyczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane przykłady), "Logistyka" 2007, nr 3, s. 14.
 8. Skowron-Grabowska B., EFID Technology - New Challenge for Manufacturing and Logistics Centers, "Annales Universitatis Apulen-sis. Series Oeconomica" 2008, Vol. II, No. 10.
 9. Sum K., Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący konkurencyjność gospodarki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 5, s. 8.
 10. Walczak-Duraj D., Emocjonalny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacja, adaptacja i wybór stylu kierowania, w: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, red. F. Bylok, i L. Cichoblaziński, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009, s. 24.
 11. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa 1996, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu