BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sempruch Katarzyna
Tytuł
Segmentacja rynku markowej odzieży
Segmentation of the branded fashion market
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 1, s. 18-27
Słowa kluczowe
Rynek odzieżowy, Segmentacja rynku, Marka produktu
Clothing market, Market segmentation, Product brand
Uwagi
summ., Zawiera rysunki: [1] Zmienne czynne segmentacji - istotność czynników podczas podejmowania decyzji o zakupie odzieży markowej; [2] Rozkład grup wiekowych w ramach poszczególnych segmentów rynku markowej odzieży; [3] Powody zakupu odzieży przez reprezentantki poszczególnych segmentów odzieży markowej. Zawiera tablice: [1] Postawa przedstawicielek poszczególnych segmantów wobec marek odzieżowych; [2] Kształtowanie instrumentów marketingu-mix w poszczególnych segmentach rynku markowej odzieży damskiej
Abstrakt
Strategia segmentacji jest jednym z fundamentów współczesnego marketingu. Co prawda jej koncepcja znana jest od przeszło półwiecza, jednak w ciągu ostatnich kilku lat, ze względu na coraz wyższe i dynamicznie zmieniające się oczekiwania nabywców, przeżywa prawdziwy renesans. Zrozumienie podstaw zachowań nabywczych konsumentów, rozpoznanie ich potrzeb i preferencji jest szczególnie ważne dla firm działających w sektorze odzieżowym. Poprzez odzież nabywcy pragną wyrazić siebie, podkreślić swoją osobowość, zademonstrować światu poglądy i przekonania. To skłania marketerów do podejmowania bardziej przemyślanych działań. Artykuł prezentuje przegląd światowych badań segmentacyjnych rynku odzieżowego oraz wyniki zrealizowanego przez autorkę badania polskiego rynku markowej odzieży damskiej, w wyniku którego udało się wyodrębnić 3 znaczące segmenty tego rynku. Przedstawia także opinię reprezentantów polskich przedsiębiorstw odzieżowych na temat segmentacji. W artykule wskazano również na możliwości wykorzystania badań segmentacyjnych w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The market segmentation is one of modern marketing basis. The concept of this strategy is known from half of the century but in recent years we can observe its renaissance due to increasing and changeable consumer expectations and requirements. The understanding of consumers buying behavior is particularly important for fashion companies. Clothes allow people to express themselves and their point of view. Fashion is also treated as a mean of communication between people. That is why marketers should be very careful with their marketing activities and decisions. This article presents the studies and results of world's fashion market segmentation and additionally author's examination of Polish women's branded fashion market segmentation. It also presents Polish fashion company's managers opinions about usefulness of market segmentation strategy. The article additionally shows practical usage possibilities of market segmentation studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Birtwistle, I. Clarke, P. Freathy, Consumer segmentation in fashion retailing: A conjoint study, "Journal of Fashion Marketing and Management" 1999, No. 3.
  2. M. Czupryna, Segmentacja - różnorodność kontrolowana, www.marketing-news.pl, 20.04.2004.
  3. T. Hines, M. Bruce, Fashion Marketing. Contemporary issues, Elsevier 2007, s. 73-75.
  4. M.A. Jansen, Brand Fahioning. What brand managers can learn from fashion designers, 2007, www.brandfashioning.com.
  5. J. Kall, K. Sempruch, Zarządzanie portfelem marek w polskich firmach odzieżowych, "Marketing i Rynek" 2008, nr 4.
  6. E. Ko, E. Kim, Ch.R. Taylor, K. Hoon Kim, I.J. Kang, Cross-national market segmentation in the fashion industry, "International Marketing Review" 2007, No. 5.
  7. L. Quinn, T. Hines, D. Bennison, Making sense of market segmentation: A fashion retailing case, "European Journal of Marketing" 2007, No. 5/6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu