BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Migdał-Najman Kamila, Bromirska Dagmara
Tytuł
Ocena atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym w Gdyni
Assessment of attractiveness of offers the real estate primary market in Gdynia
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 1, s. 32-38
Słowa kluczowe
Mieszkania, Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek mieszkaniowy
Dwellings, Real estate housing, Housing market
Uwagi
summ., Zawiera tablice: [1] Analizowane nieruchomości na rynku pierwotnym w Gdyni zrealizowane w latach 2006-2008; [2] Odsetek nieruchomości deklarujących występowanie danej cech jakościowej; [3] Profile wyodrębnionych segmentów na pierwotnym gdyńskim rynku nieruchomości mieszkaniowych (w %); [4] Transformacja zmiennych ilościowych. Zawiera rysunki: [1] Prezentacja dwuwymiarowa nieruchomości i cech fizycznych inwestycji; [2] Prezentacja dwuwymiarowa nieruchomości i cech atrakcyjnych dla rodzin z dziećmi
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Mieszkanie to bez wątpienia jedno z nielicznych przedmiotów na rynku, które wyraża różne potrzeby człowieka. Bywa inwestycją, początkiem życia na własny rachunek, chęcią polepszenia statusu społecznego, miejscem, do którego wraca się wieczorami, najczęściej jednak jest marzeniem. W artykule dokonano oceny atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym w Gdyni zrealizowanych w latach 2006-2008. W przeprowadzonym badaniu zastosowano i zaprezentowano możliwości analizy skupień i analizy korespondencji w poszukiwaniu istniejących prawidłowości wśród analizowanych nieruchomości mieszkaniowych. W wyniku przeprowadzonego badania wyróżniono jednorodne grupy ofert nieruchomości pierwotnego rynku gdyńskiego. W badaniu udało się wyróżnić cztery grupy ofert nieruchomości, zawężając pierwotny obszar poszukiwań preferowanej inwestycji. Rozpoznano wzajemne relacje pomiędzy kategoriami analizowanych cech oraz analizowanymi obiektami. Badanie pozwoliło na poznanie pozycji nieruchomości mieszkaniowych na rynku, wyodrębnienie nieruchomości silnie ze sobą konkurujących oraz odpowiedzi, jakie cechy dają obiektom silną pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)

The flat is undoubtedly one of the few objects in the market, which express the different needs of the human beings. There is the investment, initially life on one's own account, improve one's social position, the place, where want to return every evening, but the most often is dream. In this article has been made assessment of attractiveness of offers the real estate primary market in Gdynia, which were realized during 2006-2008. In this research the cluster analysis and correspondence analysis were presented and applied with respect to their suitability discovery of purchase patterns. As a result of research carried out it were separated homogeneous groups of offers the real estate primary market in Gdynia. In this research were separated four groups properties to give investors to synthetic knowledge about real estate market. There were recognized the mutual relationships between categories of the variables or objects, reconnoitered the positions offers the real estate in the market, separated offers to compete with each other or described, which variables to give objects strong position in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.D. Gordon, Classification. Methods for the Exploratory Analysis of Multivariate Data, Chapman and Hall, London 1981.
  2. L. Kaufman, P.J. Rousseeuw, Finding Groups in Data, John Wiley & Sons 1990.
  3. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, praca zbior. pod red. E. Gatnara, M. Walesiaka, Wyd. AE, Wrocław 2004.
  4. K. Migdał-Najman, K. Najman, Wykorzystanie indeksu silhouette do ustalania optymalnej liczby skupień, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 6.
  5. www.gdynia.pl, z 17.04.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu