BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubezpieczenia społeczne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolniczej
Social Insurances of Farmers Running Special Sectors of Agricultural Production
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 2, s. 103-109, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Produkcja rolna, Ubezpieczenia rolnicze
Social insurance, Agricultural production, Agriculture insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor podjął się oceny aktualnie obowiązujących unormowań prawnych dotyczących prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. W obecnie obowiązujących aktach prawnych traktujących o działach specjalnych produkcji rolnej autor zauważył dopuszczenie dualizmu rodzajowego i normowego. Inny jest bowiem zakres działów specjalnych i ich norm produkcyjnych dla celów podatkowych (obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PIT) oraz inny dla celów rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dla celów ubezpieczenia społecznego ograniczono znacznie zakres rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej, uniemożliwiając tym samym wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i aplikowanie o jego wspieranie środkami z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Author has undertaken in this article obligatory estimate currently legal concerning conduct section special sectors of agricultural production. Author has noticed admission of double genre existence in presently obligatory legal acts about special sections о rural production treating and largeness of production. So, range of special section is other and for tax purposes (PIT) and for purposes of agricultural social insurances other. Range of kind of section of special rural production limit versatile advancement of development of rural area for purposes of social insurances same considerably making impossible and applying about its advancement from general budget of European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. Nr 173, poz. 1073).
  3. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników z 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2007 г.. Nr 64 poz. 427; Dz.U. z 2007 г., Nr 115, poz. 791).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu