BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumela-Romańska Magdalena
Tytuł
Status administracyjno-prawny
Status of the Entity in Administrative Law
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 28-37
Słowa kluczowe
Status prawny, Prawo administracyjne, Administracja publiczna
Legal status, Administrative law, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione konstytutywne cechy statusu administracyjno-prawnego. Poszczególne elementy statusu zostały wyróżnione w drodze porównania tego pojęcia z publicznymi prawami podmiotowymi, stosunkiem administracyjno-prawnym i sytuacją administracyjno-prawną. Celem wyróżnienia statusu jako odrębnego pojęcia nauki prawa administracyjnego jest założenie, że to właśnie status pozwala w pełni wyrazić położenie osoby fizycznej wobec administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the legal attributes of the theoretical structure of the entity's status in administrative law. Individual elements of the status are distinguished by comparing this concept with notions of subjective rights in public law, the administrative law relationship and the situation under administrative law. The objective of distinguishing status, as a separate notion in the theory of administrative law, is the assumption that it is precisely the status which enables the position of the natural person to be fully expressed with respect to public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Adamovich, Handbuch Jeu oesterreichìschen rechts, Wiedeń 1954, s. 77 i n.
 2. E. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Verwaltungsrechtliche Studien, Wien 1886.
 3. J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 151.
 4. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2002, s. 512.
 5. E. Bojanowski, Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadministracyjnej, w: I. Skrzydło-Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 61.
 6. O. Bueler, Die subjektiven oeffèntìichen Rechte, Berlin-Stuttgart 1914.
 7. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojçcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa 2004, s. 57.
 8. J. Filipek, Elementy strukturalne norm prava administracyjnego, Warszawa-Kraków 1982, s. 54.
 9. J. Filipek, O podmiotowości administracyjno-prawnej, „Państwo i Prawo" 1961/2.
 10. J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2003, s. 15-16.
 11. J. Filipek, Rola prawa administracyjnego w działalności administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1974/65, s. 113.
 12. J. Filipek, Sprawa sytuacji prawnej i stosunku prawnego w prawie administracyjnym, w: J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003, s. 194.
 13. J. Filipek, Stosunek administracyjno-prawny. Kraków 1968, s. 22-23.
 14. C.F. Gerber, Ueber oeffentliche Rechte, Tubingen 1852.
 15. R. Herrnritt, Grundlehren des Verwaltungsrechts, Tübingen 1921.
 16. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe. Kraków 2002, s. 198-205, 246.
 17. W.L. Jaworski, Uauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924. s. 108-111.
 18. G. Jellinek, System der subjectiven oeffentlichen Rechte, Tubingen 1892.
 19. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne - pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947, s. 132.
 20. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehrer, Tubingen 1911.
 21. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.
 22. F. Kleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tubingen 1928, s. 172.
 23. M. Kulesza, Materiały do nauki prawa administracyjnego. Warszawa 1989, s. 145.
 24. J. Lande, Nauka o normie prawnej, Lublin 1956, s. 16-17.
 25. F. Longchamps Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki wobec władzy. Wrocław 1962, s. 81-93.
 26. F. Longchamps, Poglądy nauki niemieckiej i austriackiej na publiczne prawa podmiotowe, Wrocław 1960.
 27. F. Longchamps. Współczesne kierunki w nauïc prawa administracyjnego na zachodzie Europy, Wrocław 1968, s. 65-69.
 28. F. Longchamps, Z rodowodu prawa podmiotowego, Wrocław 1961, s. 122.
 29. F. Longchamps, w: O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jednostką, w: Księga Pamiątkowa dla prof. K. Przybyłowskiego, Kraków 1964, s. 167.
 30. H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Wrocław 2003, s. 105.
 31. O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig 1917.
 32. A. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien-Berlin 1927, s. XI.
 33. G. Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts. Leipzig 1895, s. 25-30.
 34. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 1994, s. 16.
 35. K. Opałek, Prawo podmiotowe, Warszawa 1957, s. 427-434.
 36. A. Peretiatkowicz, Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1949, s. 66.
 37. J. Starościak, Stosunek administracyjno-prawny, w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), Systemprawa administracyjnego, t. III, Wrocław-Warszawa 1978, s. 15-17.
 38. K.E. Turegg, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Berlin 1956, s. 89.
 39. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 41.
 40. M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 126.
 41. P. Wigny, Droit administratif. Principes généraux. Bruksela 1953, s. 338.
 42. S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973, s. 17 i n.
 43. S. Wronkowska, Podstawowe pojçcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003, s. 167-169.
 44. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 115.
 45. Z. Ziembiński, Teoria prawa. Warszawa-Poznań 1977, s. 133.
 46. J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 28-29.
 47. J. Zimmermann. Prawo administracyjne. Kraków 2005, s. 325.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu