BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Michał, Cichocki Krzysztof S.
Tytuł
Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego
Debt Management Standards in Territorial Self-government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 50-68
Słowa kluczowe
Zarządzanie długiem, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego
Debt management, Local government, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę efektywności zarządzania długiem przez samorządy i kształtowania przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce struktur i procedur wspierających efektywne zarządzanie długiem. Zdefiniowano 12 standardów w trzech obszarach: wieloletniego planowania finansowego, metod organizacyjnych i narzędzi technicznych. Standardy dotyczą wizerunku jednostek samorządu terytorialnego jako wiarygodnego partnera na rynku kapitałowym, ich kompetencji i świadomości ryzyka uczestnictwa w tym rynku oraz minimalizacji ryzyka związanego z zaciąganiem długu. Omówiono środowisko regulacyjne zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego i relacje między zdefiniowanymi standardami efektywnego zarządzania długiem. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the effectiveness of debt management by self-governments and the formation by territorial self-government units in Poland of structures and procedures supporting effective debt management. Twelve standards have been defined in three areas: long-term financial planning, organisational methods and technical tools. The standards apply to the image of territorial self-government units as reliable partners on the capital market, their competencies and awareness of the risk of operating on this market, as well as the minimisation of risk related to drawing debt. The article also discusses the regulatory environment for territorial self-government units drawing debt and the relationships between the defined standards of effective debt management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Access to International Capital Markets for First-Time Sovereign Issuers, IMF 2003.
 2. H. Buschgen, O. Everling (red.), Handbuch Rating, Wiesbaden 1996.
 3. K.S. Cichocki, Ocena zdolności kredytowej samorządów, „Nasz Rynek Kapitałowy" 2003/7, s. 64-68.
 4. K.S. Cichocki, ZPORR - Plan Rozwoju Lokalnego. Wieloletnia perspektywa rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004/12, s. 48-51.
 5. K.S. Cichocki, M. Bitner, M. Szpak, Wieloletnie planowanie finansowe, Warszawa, 2001.
 6. Debt Policy Handbook, Municipal Treasurers' Association of the United States and Canada 1994.
 7. Debt Management Policy, GFOA 2003; A Guide for Preparing a Debt Policy, GFOA 2005.
 8. Disclosure Handbook for Municipal Securities, National Federation of Municipal Analysts.
 9. D. Dziawgo, Credit Rating, Warszawa 1997.
 10. Emerging Markets in the New Financial System: Nonstandard Responses to External Pressure and the Role of the Major Credit Rating Agencies in Global Financial Markets, w: International Capital Markets Developments, Prospects, and Key Policy Issues, „International Monetary Fund" 1999.
 11. Z. Giloswka, A. Mierzwa. W. Misiąg. Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Gdańsk 1997.
 12. Guidelines for Public Debt Management, „International Monetary Fund" 2001.
 13. J.C. Joseph, Debt Issuance and Management. A Guide for Smaller Governments, Chicago 1994.
 14. K.A. Kriz, Comparative costs of negotiated versus competitive bond sales: new evidence form state general obligation bonds, „The Quarterly Review of Economics and Finance".
 15. J.B. Kurish, E Tigue, An Elected Official's Guide to Debt Issuance, Chicago 1993.
 16. E.A. Leonard, Debt management, w: J.R. Aronson, E. Schwartz (red.), Management Policies in Local Government Finance, Washington 1996.
 17. Maintaining an Investor Relations Program, GFOA Recommended Practice (1996 i 2003).
 18. R. Miranda, R. Picur, D. Straley, Elements of Comprehsibe Local Government Debt Policy, „Government Finance Review" 1997/10.
 19. H. Mulder H.I. Basel, Raising the Bar in Emerging Bond Markets, Sixth Annual OECD-World Bank Global Bond Market Forum, 24-25.05.2004 r.
 20. Neue Wege fur das Finanz- und Zinsmanagement der Kommunen, „Verband Offentlicher Banken", 1994.
 21. H. Reisen, Ratings Since the Asian Crisis, OECD 2002.
 22. 11Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets As Required by Section 702(b) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, U.S. Securities and Exchange Commission 2003.
 23. Selecting and Managing the Method of Sale of State and Local Government Bonds, GFOA 1994.
 24. V. Sundararajan, K.G. Lay, Guidelines f or Public Debt Management: Accompanying Document, 2002.
 25. D. Taub, Understanding Municipal Derivatives, „Government Finance Review" 2005/8.
 26. Use of Debt-Related Derivatives Products and the Development of a Derivatives Policy 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu