BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Szansa poprawy sytuacji ekonomicznej ludności powiązanej z rolnictwem na przykładzie województwa mazowieckiego
Opportunity for Economic Situation Improvement of Farmer Families on the Example of Mazowieckie Voivodship
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 242-248, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Wieś, Gospodarstwa domowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Fundusze unijne
Village, Households, Social and economic conditions, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy było pokazanie wykorzystania przez rodziny rolnicze możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej, w wyniku integracji Polski z Unią Europejską, na przykładzie województwa mazowieckiego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz sprawozdań MRiRW i ARiMR. (fragment wstępu)

Polish integration with the EU created opportunity for improvement of economic situation of fanner families due to direct aid and rural development. In Mazowieckie district this chance was not used in fully because not all of the EU funds for farmhousehold's development and modernization, rural areas' investments and also direct aids and early retirement were used up to the agreed limits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ARiMR - dwa lata po akcesji, Wyd. ARiMR, Warszawa 2006.
  2. Chmielewska B., Wykorzystane i niewykorzystane możliwości rozwoju rolnictwa i wsi w województwie mazowieckim, [w:] Rolnictwo i wieś w krajowej oraz wojewódzkich strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku, red. W. Michna, lERiGŻ PIB, Raport nr 34, Warszawa 2006.
  3. Informacja o stanie realizacji programu SAPARD według danych ARiMR na dzień 2 czerwca 2006 roku, MRiRW, maszynopis.
  4. Michna W., Mierosławska A., Chmielewska B., Lidkę D., Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym, IERiGŻ PIB, Raport Nr 9, Warszawa 2005.
  5. "Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2006", US, Warszawa 2006.
  6. "Rocznik Statystyczny Województw 2006", GUS, Warszawa 2006.
  7. Warunki życia ludności w 2004 roku, GUS, Warszawa 2006.
  8. Województwo mazowieckie. Podregiony. Gminy. Powiaty. 2005, US, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu